Giới thiệu
Thứ 4, Ngày 23/08/2017, 11:00
Các Phòng chuyên môn thuộc UBND huyện
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
23/08/2017
1.Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân:

Chánh Văn phòng: Nguuyễn Thành Thông 

Điện thoại: 0947647952

Phó Chánh Văn phòng: Trần Văn Chỉa

Điện thoại: 0906751234

Phó Chánh Văn phòng: Bùi Thanh Phương

Điện thoại: 0938118645

Email: ubnd-bencau@tayninh.gov.vn

2. Phòng Nội vụ:

Trưởng phòng: Trần Thị Bích Liên

 Điện thoại:0913637524

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thái Bình

Điện thoại: 0917292237

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Diễm

Điện thoại: 0946611284

Email: pnv-bc@tayninh.gov.vn

3.Phòng Tư pháp:

Trưởng phòng: Lê Văn Hiếu  

 Điện thoại:0918556773

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Hoàng

 Điện thoại:0919026146

 Email:ptp-bc@tayninh.gov.vn

4.Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Trưởng phòng : Bùi Quốc Hưng

 Điện thoại:0913822633

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Quynh Thư

Điện thoại: 0975045252

Email:  ptckh-bc@tayninh.gov.vn

5.Phòng Tài nguyên và Môi trường:

Trưởng phòng : Trịnh Văn Đồng

Điện thoại:0913107476

Phó Trưởng phòng:Trương Văn Trường    

Điện thoại: 01238044481

Phó Trưởng phòng:Trần Văn Cương                

Điện thoại:0909884223

Email:     ptnmt-bc@tayninh.gov.vn

6. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội:

Trưởng phòng : Hồ Văn Bức

Điện thoại:0918859289

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Lãm

Điện thoại:0975858456

Email:    pldtbxh-bc@tayninh.gov.vn

7. Phòng Văn hóa và Thông tin:

Trưởng phòng : Nguyễn Văn Tẻo

Điện thoại:0915153937

Phó Trưởng phòng: Đào Công Minh

Điện thoại: 0399221331

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo:

Trưởng phòng : Lý Thanh Bình

Điện thoại:0918384929

Phó Trưởng phòng: Phạm Thành Sơn

Điện thoại: 0987911199

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Ngưng

Điện thoại:0986086885

Email:   pgddt-bc@tayninh.gov.vn

9. Phòng Y tế:

Trưởng phòng : Nguyễn Thị Phụng

Điện thoại:0907908880

Phó Trưởng Phòng:Lê Thị Sinh Phương

ĐT: 01633652815

Email:   pyte-bc@tayninh.gov.vn

10.Thanh tra huyện.

Chánh thanh tra:Ngô Hoàng Cương

Điện thoại: 0918556248

Email: thanhtra-bc@tayninh.gov.vn

11.Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

Trưởng phòng: Huỳnh Thanh Hùng

Điện thoại: 0916634464

Phó Trưởng phòng : Phan Văn Xất

 Điện thoại:0918552830

Email: pnnptnt-bc@tayninh.gov.vn

12. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Trưởng phòng:Trương Văn Đức
Điện thoại: 0919749567

Phó Trưởng phòng : Trần Minh Kha

Điện thoại: 0909113144

Email: pct-bc@tayninh.gov.vnLượt người xem:  Views:   1329
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Email

FriendlyName

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Giới thiệu