Thông Tin Cần Biết - Đường Dây Nóng
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 06 đến ngày 10/7/2020)NewLịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 06 đến ngày 10/7/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/7/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 7/2020Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 7/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/1/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 29/6/2020 đến 03/7/2020) Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 29/6/2020 đến 03/7/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường sỏi nhà ông Sang đến nhà ông Tài xã Long KhánhThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường sỏi nhà ông Sang đến nhà ông Tài xã Long Khánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/26/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường phún từ cầu Bù Lu đến nhà ông Bảnh xã Long GiangThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường phún từ cầu Bù Lu đến nhà ông Bảnh xã Long Giang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/26/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/23/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
UBND huyện Bến Cầu họp phiên thường kỳ 6 tháng đầu năm 2020Thông tin chỉ đạo điều hànhUBND huyện Bến Cầu họp phiên thường kỳ 6 tháng đầu năm 2020/PublishingImages/2020-06/443_Key_15062020161215.jpg
6/15/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/15/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 08/6/2020 đến 12/6/2020) Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 08/6/2020 đến 12/6/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/8/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/8/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản  đã được chứng thực không đúng quy định pháp luậtThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtGiá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản  đã được chứng thực không đúng quy định pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Nguyên đơn không phải là dòng họ không có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtNguyên đơn không phải là dòng họ không có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CPThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtThẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/6 đến ngày 05/6/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/6 đến ngày 05/6/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/1/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 6/2020Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 6/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Bến Cầu họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2020Thông tin chỉ đạo điều hànhBến Cầu họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2020/PublishingImages/2020-05/ANH 1593_Key_25052020081846.JPG
5/25/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/25/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/18/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/5 đến ngày 15/5/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/11/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư - dịch vụ - thương mại thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT. 786 thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.Thông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngPhê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư - dịch vụ - thương mại thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT. 786 thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/7/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 04-08/4/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 04-08/4/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/5/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 04/5/2020 đến 08/5/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/5/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường truyền mạng Lotus Notes vànđường truyền trực tuyến đến các xã, thị trấnThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường truyền mạng Lotus Notes vànđường truyền trực tuyến đến các xã, thị trấn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/30/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: trường THCS Tiên ThuậnThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: trường THCS Tiên Thuận/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/30/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Công viên 15/3Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Công viên 15/3/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/30/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt phân khai danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 cho các dự án đầu tư vào năm 2021Thông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngPhê duyệt phân khai danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 cho các dự án đầu tư vào năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/30/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Lắp đặt lưới điện năng lượng mặt trờiThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Lắp đặt lưới điện năng lượng mặt trời/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/30/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bến CầuThông báo Quy hoạch sử dụng đấtCông bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 5/2020Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 5/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/29/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next