Thông Tin Cần Biết - Di tích lịch sử bến cầu
 
Công bố bộ tiêu chí, thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
 
Hội thi tìm hiểu về di tich lịch sử-văn hoá Địa đạo Lợi Thuận
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Bỏ hoang đất bị phạt tiềnThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtBỏ hoang đất bị phạt tiền/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Các hành vi bị nghiêm cấm  trong phòng, chống tác hại của rượu, bia Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtCác hành vi bị nghiêm cấm  trong phòng, chống tác hại của rượu, bia /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Hỏi-Đáp Pháp luật về Hụi, Họ, Biêu, Phường (sau đây giọ chung là Hụi)Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHỏi-Đáp Pháp luật về Hụi, Họ, Biêu, Phường (sau đây giọ chung là Hụi)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu giới thiệu Luật phóng chống tác hại của rượu,  bia năm 2019Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTài liệu giới thiệu Luật phóng chống tác hại của rượu,  bia năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của CT,PCT UBND huyện từ 13-22/01/2020Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của CT,PCT UBND huyện từ 13-22/01/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 06-10/01/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 06-10/01/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/7/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2020Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/27/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 1/2020Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 1/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/27/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của CT,PCT UBND huyện từ 23-27/12/2019Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của CT,PCT UBND huyện từ 23-27/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/24/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của CT,PCT UBND huyện từ 16-21/12/2019Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của CT,PCT UBND huyện từ 16-21/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Bến Cầu-Tập huấn công tác tuyên truyền và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở  năm 2019Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtBến Cầu-Tập huấn công tác tuyên truyền và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở  năm 2019/PublishingImages/2019-12/938(0)_Key_06122019134915.jpg
12/6/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 12/2019Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/2/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của CT,PCT UBND huyện từ 02-06/12/2019Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của CT,PCT UBND huyện từ 02-06/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/2/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Long Giang: Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự mới cho gia đình hội viên phụ nữ Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtLong Giang: Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự mới cho gia đình hội viên phụ nữ /PublishingImages/2019-12/43944_Key_02122019152433.jpg
12/2/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Phát động cuộc thi trực tuyến"Pháp luật học đường"Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtPhát động cuộc thi trực tuyến"Pháp luật học đường"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/28/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT  cho Chi hội phụ nữThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT  cho Chi hội phụ nữ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/25/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của CT,PCT UBND huyện từ 25-29/11/2019Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của CT,PCT UBND huyện từ 25-29/11/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/25/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
UBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 11/2019Thông tin chỉ đạo điều hànhUBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 11/2019/PublishingImages/2019-11/512_Key_19112019153534.jpg
11/19/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Quy hoạch trùng tu Thành Bảo, xã Long GiangThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Quy hoạch trùng tu Thành Bảo, xã Long Giang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Tiên Thuận (Đạt chuẩn)Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Tiên Thuận (Đạt chuẩn)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nhà làm việc Công an xã Long PhướcThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nhà làm việc Công an xã Long Phước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 04-08/11/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 04-08/11/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 ban HĐND huyện (từ ngày 04-08/11/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 ban HĐND huyện (từ ngày 04-08/11/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 11Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 11/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năn 2019Thông tin chỉ đạo điều hànhBan hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năn 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/25/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông tin tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu"60 năm chiến thắng Tua Hai"Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtThông tin tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu"60 năm chiến thắng Tua Hai"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/25/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Danh sách dự kiến người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 của Ban QLDA ĐTXD huyện Bến CầuThông Báo Xét Tuyển Công ChứcDanh sách dự kiến người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 của Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/24/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Công bố công khai Quyết định số 2011/QĐ-UBND  ngày 18/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhThông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngThông báo Công bố công khai Quyết định số 2011/QĐ-UBND  ngày 18/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/24/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 21-27/10/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 21-27/10/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/22/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Các trường hợp được quyền từ chối tiếp công dânThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtCác trường hợp được quyền từ chối tiếp công dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next