Thông Tin Cần Biết - Hướng dẫn trình tự thủ tục tiêu chí 8 tiêu chí Thông tin và truyền thông
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc giaNewThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtQuy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Mức hỗ trợ khi đi khám bảo hiểm y tế trái tuyếnNewThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtMức hỗ trợ khi đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Gửi tin nhắn rác, email rác bị phạt tới 80 triệu đồngNewThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtGửi tin nhắn rác, email rác bị phạt tới 80 triệu đồng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nướcNewThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtCác hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Mức đóng và quyền lợi hưởng BHYTNewThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtMức đóng và quyền lợi hưởng BHYT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
BHYT hộ gia đìnhNewThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtBHYT hộ gia đình/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Các điểm mới nổ bật trong bộ luật Lao động năm 2019NewThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtCác điểm mới nổ bật trong bộ luật Lao động năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, CCVCNewThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtVề đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, CCVC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hôn nhân gia đình; thi hành án dân sựNewThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtQuy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hôn nhân gia đình; thi hành án dân sự/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 21 đến ngày 25/9/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 21 đến ngày 25/9/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020) Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt phân khai danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 cho các dự án đầu tư vào năm 2021(đợt 3)Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt phân khai danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 cho các dự án đầu tư vào năm 2021(đợt 3)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/15/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 14 đến ngày 18/9/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 14 đến ngày 18/9/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/14/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Hỏi -Đáp quy định của Pháp luật về xây dụng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận Pháp luậtThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHỏi -Đáp quy định của Pháp luật về xây dụng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/10/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Hỏi-Đáp kỹ năng tuyên truyền miệng về Pháp LuậtThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHỏi-Đáp kỹ năng tuyên truyền miệng về Pháp Luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/10/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 9/2020Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/1/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 31/8/2020 đến 05/9/2020)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 31/8/2020 đến 05/9/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/1/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 31/8 đến ngày 04/9/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 31/8 đến ngày 04/9/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/31/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 24-28/8/2020)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 24-28/8/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/26/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt phân khai danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 cho các dự án đầu tư vào năm 2021(đợt 2)Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt phân khai danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 cho các dự án đầu tư vào năm 2021(đợt 2)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/26/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
UBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 8/2020Thông tin chỉ đạo điều hànhUBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 8/2020/PublishingImages/2020-08/149_Key_25082020160433.jpg
8/25/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng hàng rào, sân nền 2 nhà văn hóa ấp xã Long PhướcThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng hàng rào, sân nền 2 nhà văn hóa ấp xã Long Phước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa hàng rào, sân nền trụ sở làm việc xã Long ChữThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa chữa hàng rào, sân nền trụ sở làm việc xã Long Chữ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xay dựng hàng rào, sân nền 5 nhà văn hóa ấp xã Long ChữThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xay dựng hàng rào, sân nền 5 nhà văn hóa ấp xã Long Chữ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 24 đến ngày 28/8/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 24 đến ngày 28/8/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 17 đến ngày 21/8/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 17 đến ngày 21/8/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/17/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 10 đến ngày 14/8/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 10 đến ngày 14/8/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 10-14/8/2020)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 10-14/8/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/12/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Cài đặt ứng dụng Bluezone để bảo vệ bản thân và cộng đồngThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtCài đặt ứng dụng Bluezone để bảo vệ bản thân và cộng đồng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/10/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03 đến ngày 07/8/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03 đến ngày 07/8/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/4/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next