Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 22-26/11/2021)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 22-26/11/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/22/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/22/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Bến Cầu tổ chức Phiên Giải trình về tình hình thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế toàn dânThông tin chỉ đạo điều hànhBến Cầu tổ chức Phiên Giải trình về tình hình thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân/PublishingImages/2021-11/323_Key_25112021090838.jpg
11/19/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 11/2021Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 11/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/17/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bê tông xi măng tuyến đường ấp xóm lòThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bê tông xi măng tuyến đường ấp xóm lò/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcTuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhựa hóa tuyến đường ấp tổ 8 Bàu tép Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhựa hóa tuyến đường ấp tổ 8 Bàu tép /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bê tông hẻm 48 tuyến đường từ nhà ông Phan văn Khởi đến nhà ông Võ Văn SangThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bê tông hẻm 48 tuyến đường từ nhà ông Phan văn Khởi đến nhà ông Võ Văn Sang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/26/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Luật bảo vệ môi trườngThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtLuật bảo vệ môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
KH xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năn học 2021-2022Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcKH xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năn học 2021-2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtQuy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Quy định về đánh giá sơ b