Thông Tin Cần Biết - Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban
 
​Lịch tiếp dân năm 2019_Signed.pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin (dành cho trẻ em)NewThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTìm hiểu Luật tiếp cận thông tin (dành cho trẻ em)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tinNewThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTìm hiểu Luật tiếp cận thông tin/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Bến Cầu tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho thanh niên công nhân Nhà trọ Hồng Hạnh (ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận)NewThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtBến Cầu tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho thanh niên công nhân Nhà trọ Hồng Hạnh (ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận)/PublishingImages/2019-09/976_Key_18092019091040.jpg
9/18/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 16-20/9/2019)NewLịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 16-20/9/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Bến Cầu tổ chức Lễ phát động phong trào “CB.CCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở” và hội thi tìm hiểu về nghiệp vụ công tác thi đua-khen thưởngThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtBến Cầu tổ chức Lễ phát động phong trào “CB.CCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở” và hội thi tìm hiểu về nghiệp vụ công tác thi đua-khen thưởng/PublishingImages/2019-09/123_Key_17092019080330.jpg
9/17/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 16-22/9/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 16-22/9/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/16/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 09-13/9/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 09-13/9/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/9/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Tài liệu hỏi đáp về Luật Cảnh sát biển, Luật Quốc phòng, Luật về hụi, họThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTài liệu hỏi đáp về Luật Cảnh sát biển, Luật Quốc phòng, Luật về hụi, họ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/9/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Bến Cầu-Hội thi tuyên truyên phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtBến Cầu-Hội thi tuyên truyên phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019/PublishingImages/2019-09/anh 1113_Key_04092019141304.jpg
9/4/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 02-07/9/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 02-07/9/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/3/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 9/2019Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 9/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/3/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 26-30/8/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 26-30/8/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/27/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý và thi tìm hiểu pháp luật năm 2019 cho đoàn viên, thanh thiếu niên ở huyện Bến CầuThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý và thi tìm hiểu pháp luật năm 2019 cho đoàn viên, thanh thiếu niên ở huyện Bến Cầu/PublishingImages/2019-08/815_Key_21082019143852.jpg
8/21/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 19-23/8/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 19-23/8/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/20/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt giá mua sắm tài sản và sửa chữa Đài truyền thanh của UBND xã Long KhánhThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt giá mua sắm tài sản và sửa chữa Đài truyền thanh của UBND xã Long Khánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/14/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 12-16/8/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 12-16/8/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/14/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Uỷ ban nhân dân huyện Bến CầuĐường Dây NóngThông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 05-09/8/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 05-09/8/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 05-09/8/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 05-09/8/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/5/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 7/2019Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 7/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/5/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 8/2019Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 8/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/5/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: trường mầm non 15/3Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: trường mầm non 15/3/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Di tích khu căn cứ Huyện ủy Rừng NhumThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Di tích khu căn cứ Huyện ủy Rừng Nhum/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Trường tiểu học Long Chữ AThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Trường tiểu học Long Chữ A/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Xây dựng mới Phòng học mầm non xã Long PhướcThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Xây dựng mới Phòng học mầm non xã Long Phước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Di tích Lịch sử-Văn hóa Căn cứ Rừng NhumThông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngQuy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Di tích Lịch sử-Văn hóa Căn cứ Rừng Nhum/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt giá mua sắm máy móc, thiết bị Văn phòng của UBND xã Long ChữThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt giá mua sắm máy móc, thiết bị Văn phòng của UBND xã Long Chữ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt giá mua sắm máy móc, thiết bị Văn phòng của Phòng Giáo dục và Đào tạoThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt giá mua sắm máy móc, thiết bị Văn phòng của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt giá mua sắm máy móc, thiết bị tài sản của phòng Kinh tế và Hạ tầngThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt giá mua sắm máy móc, thiết bị tài sản của phòng Kinh tế và Hạ tầng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next