Thông Tin Cần Biết - Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy ban
 
​T12.PDF
 
​T11.PDF
 
​T10.pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDTinLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/5/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả trung tuyển viên chức sự nghiệp huyện Bến Cầu năm 2020Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcTinThông báo kết quả trung tuyển viên chức sự nghiệp huyện Bến Cầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/24/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 19/4/2021 đến ngày 23/4/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/20/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
UBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 4/2021Thông tin chỉ đạo điều hànhUBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 4/2021/PublishingImages/2021-04/310_Key_23042021085207.jpg
4/19/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Nghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ qui định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtNghị định số 21/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính phủ qui định thi hành Bộ luật Dân sự về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/31/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/3 đến ngày 02/4/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/3 đến ngày 02/4/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/29/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Hành vi vi phạm pháp luật về bầu cử bị xử lý hình sự như thế nào?Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHành vi vi phạm pháp luật về bầu cử bị xử lý hình sự như thế nào?/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Những trường hợp cơ quan, tổ chức, các nhân được sử dụng pháo hoaThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtNhững trường hợp cơ quan, tổ chức, các nhân được sử dụng pháo hoa/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Nghị định số 14/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôiThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtNghị định số 14/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổiThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtQuy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyệnThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtQuy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Quy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa ánThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtQuy định chi tiết mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/25/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/3 đến ngày 26/3/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/3 đến ngày 26/3/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/22/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
UBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 3/2021Thông tin chỉ đạo điều hànhUBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 3/2021/PublishingImages/2021-03/652_Key_22032021100105.jpg
3/18/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcCông nhận kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/16/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấnThông Báo Xét Tuyển Công ChứcDanh sách người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/12/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện Bến CầuThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtKế hoạch thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/4/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 3/2021Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banThông báo lịch tiếp công dân tháng 3/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/4/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/3 đến ngày 05/3/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/3 đến ngày 05/3/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/2/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Bến Cầu họp UBND Phiên thường kỳ Tháng 2/2021Thông tin chỉ đạo điều hànhBến Cầu họp UBND Phiên thường kỳ Tháng 2/2021/PublishingImages/2021-02/anh 4451_Key_25022021090036.jpg
2/25/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/02 đến ngày 26/02/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/02 đến ngày 26/02/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/23/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/02 đến ngày 05/02/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/02 đến ngày 05/02/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/2/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật năm 2020Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtCông nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/27/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Kết quả đánh giá các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  năm 2020 trên địa bàn huyện Bến CầuThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtKết quả đánh giá các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  năm 2020 trên địa bàn huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/27/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 25/01 đến ngày 29/01/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 25/01 đến ngày 29/01/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/25/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
UBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 01/2021Thông tin chỉ đạo điều hànhUBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 01/2021/PublishingImages/2021-01/402_Key_21012021104421.jpg
1/21/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
NĐ sửa đổi bổ sung 1 số điều của NĐ 34 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPLThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtNĐ sửa đổi bổ sung 1 số điều của NĐ 34 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/21/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo công bố, công khai Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 và Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây NinhThông báo Quy hoạch sử dụng đấtThông báo công bố, công khai Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 và Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến CầuThông báo Quy hoạch sử dụng đấtThông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next