Thông Tin Cần Biết - Nội dung cơ bản về kết quả HN lần thứ 10 ban chấp hành TW Đảng khóa XII
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Bến Cầu-Tập huấn công tác tuyên truyền và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở  năm 2019Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtBến Cầu-Tập huấn công tác tuyên truyền và nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở  năm 2019/PublishingImages/2019-12/938(0)_Key_06122019134915.jpg
12/6/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 12/2019Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/2/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của CT,PCT UBND huyện từ 02-06/12/2019Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của CT,PCT UBND huyện từ 02-06/12/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/2/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Long Giang: Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự mới cho gia đình hội viên phụ nữ Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtLong Giang: Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự mới cho gia đình hội viên phụ nữ /PublishingImages/2019-12/43944_Key_02122019152433.jpg
12/2/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Phát động cuộc thi trực tuyến"Pháp luật học đường"Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtPhát động cuộc thi trực tuyến"Pháp luật học đường"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/28/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT  cho Chi hội phụ nữThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, BHYT  cho Chi hội phụ nữ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/25/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của CT,PCT UBND huyện từ 25-29/11/2019Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của CT,PCT UBND huyện từ 25-29/11/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/25/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
UBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 11/2019Thông tin chỉ đạo điều hànhUBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 11/2019/PublishingImages/2019-11/512_Key_19112019153534.jpg
11/19/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Quy hoạch trùng tu Thành Bảo, xã Long GiangThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Quy hoạch trùng tu Thành Bảo, xã Long Giang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Tiên Thuận (Đạt chuẩn)Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Tiên Thuận (Đạt chuẩn)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nhà làm việc Công an xã Long PhướcThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Nhà làm việc Công an xã Long Phước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 04-08/11/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 04-08/11/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 ban HĐND huyện (từ ngày 04-08/11/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 ban HĐND huyện (từ ngày 04-08/11/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 11Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 11/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năn 2019Thông tin chỉ đạo điều hànhBan hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 6 tháng cuối năn 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/25/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông tin tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu"60 năm chiến thắng Tua Hai"Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtThông tin tuyên truyền cuộc thi tìm hiểu"60 năm chiến thắng Tua Hai"/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/25/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Danh sách dự kiến người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 của Ban QLDA ĐTXD huyện Bến CầuThông Báo Xét Tuyển Công ChứcDanh sách dự kiến người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức sự nghiệp năm 2019 của Ban QLDA ĐTXD huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/24/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Công bố công khai Quyết định số 2011/QĐ-UBND  ngày 18/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhThông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngThông báo Công bố công khai Quyết định số 2011/QĐ-UBND  ngày 18/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/24/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 21-27/10/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 21-27/10/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/22/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Các trường hợp được quyền từ chối tiếp công dânThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtCác trường hợp được quyền từ chối tiếp công dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dânThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtQuyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu giới thiệu Luật Chăn nuôiThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTài liệu giới thiệu Luật Chăn nuôi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu giới thiệu Luật Trồng trọtThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTài liệu giới thiệu Luật Trồng trọt/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTài liệu Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Tìm hiểu về ngày Pháp luậtThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTìm hiểu về ngày Pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Trách nhiệm của chủ nuôi chó thả rôngThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTrách nhiệm của chủ nuôi chó thả rông/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 14-18/10/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 14-18/10/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/14/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 ban HĐND huyện (từ ngày 14-18/10/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 ban HĐND huyện (từ ngày 14-18/10/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/14/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 07-11/10/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 07-11/10/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 ban HĐND huyện (từ ngày 07-11/10/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 ban HĐND huyện (từ ngày 07-11/10/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next