Thông Tin Cần Biết - Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật
 
​giới thiệu Luật an ninh mạng.pdfLuan An ninh mang.pdf
 
​Giới thiệu Luật Tố cáo.pdfLuat To cao.pdf
 
​Kể từ ngày 01-3-2018, NLĐ bị các bệnh sau được hưởng chế độ BHXH một lần.docLUẬT TIẾP CẬN THÔNG TIN QUY ĐỊNH VỀ PHẠM VI THÔNG TIN ĐƯỢC TIẾP CẬN.doc
 
​Tài liệu Hỏi đáp Luật Hộ tịch.docx
 
​_Maubienbanhoagiaithanh.docCongvan1503huongdanthutuccongnhanketquahoagiaithanhngoaitoaan.docMaudondenghiToaancongnhanketquahoagiaithanh (1).doc
 
Một số điểm mới của Bộ Luật dân sự 2015 về Thừa kế.docxQuy định về giám hộ trong bộ luật DS 2015.docxQuy định về đại diện trong.docxQuy định về giao dịch dân sự trong Bộ Luật Dân sự 2015.docx
 
Ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiền nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự(sửa đổi)
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 20-24/5/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 20-24/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/20/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2019Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcThông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 13-18/5/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 13-18/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 06-10/5/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 06-10/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 22/4-04/5/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 22/4-04/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/25/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 15-19/4/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 15-19/4/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 15-21/4/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 15-21/4/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/16/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 4/2019Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 4/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 08-12/4/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 08-12/4/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/11/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 08-12/4/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 08-12/4/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/9/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 01-07/4/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 01-07/4/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/2/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 25-29/3/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 25-29/3/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/26/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bến CầuThông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngQuyết định V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/21/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 18-24/3/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 18-24/3/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/21/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 18- 22/3/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 18- 22/3/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/21/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 11-15/3/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 11-15/3/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/14/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 11-15/3/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 11-15/3/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/14/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 3/2019Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 3/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/4/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 04-09/3/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 04-09/3/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/4/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 25/02-03/3/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 25/02-03/3/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/26/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 01/2019Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/26/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 02/2019Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 02/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/26/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 18-22/02/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 18-22/02/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/20/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 18- 22/02/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 18- 22/02/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/20/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo V/v triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến CầuThông Báo Xét Tuyển Công ChứcThông báo V/v triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtQuyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 11-16/02/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 11-16/02/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/13/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 21-26.01/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 21-26.01/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/22/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 21/01/2019 đến 25/01/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 21/01/2019 đến 25/01/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/22/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
V/v ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019Thông tin chỉ đạo điều hànhV/v ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/18/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next