Thông Tin Cần Biết - Thông Báo Xét Tuyển Công Chức
 
​THONG BAO NOI DUNG PHONGR VAN XET TUYEN.pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của UBND huyện Bến CầuĐường Dây NóngThông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của UBND huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/13/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/8/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
TÌM HIỂU VỀ NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPhổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTÌM HIỂU VỀ NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu giới thiệu luật an ninh mạngPhổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTài liệu giới thiệu luật an ninh mạng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu giới thiệu luật Tố CáoPhổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTài liệu giới thiệu luật Tố Cáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Luật tiếp cận thông tin quy định về phạm vi thông tin được tiếp cậnPhổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtLuật tiếp cận thông tin quy định về phạm vi thông tin được tiếp cận/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND huyện (từ 29/10-02/11/2018)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDThông báo Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND huyện (từ 29/10-02/11/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 11Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 11/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/10/2018 đến 02/11/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/10/2018 đến 02/11/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/10/2018 đến 26/10/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/10/2018 đến 26/10/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/25/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND huyện (từ 22/10-26/10/2018)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDThông báo Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND huyện (từ 22/10-26/10/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/25/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 10/2018Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 10/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/11/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 08/10/2018 đến 12/10/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 08/10/2018 đến 12/10/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/10/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 01/10/2018 đến 05/10/2018)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDThông báo lịch công tác tuần của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 01/10/2018 đến 05/10/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/2/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/10/2018 đến 05/10/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/10/2018 đến 05/10/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/1/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 17/9/2018 đến 21/9/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 17/9/2018 đến 21/9/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/17/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 10/9/2018 đến 15/9/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/12/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03/9/2018 đến 07/9/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03/9/2018 đến 07/9/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/4/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 9/2018Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 9/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/2/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 27/8/2018 đến 31/8/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 27/8/2018 đến 31/8/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/28/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 8/2018Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 8/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/27/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo tổ chức thi tuyển công chức xã năm 2018Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcThông báo tổ chức thi tuyển công chức xã năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/22/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/8/2018 đến 25/8/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/8/2018 đến 25/8/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/21/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện (từ ngày 13-17/8/2018)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện (từ ngày 13-17/8/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/15/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 13/8/2018 đến 117/8/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 13/8/2018 đến 117/8/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/14/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 06/8/2018 đến 11/8/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 06/8/2018 đến 11/8/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/8/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 8/2018Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch tiếp công dân tháng 8/2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Danh sách niêm yết đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên mầm non năm 2017-2018Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcDanh sách niêm yết đăng ký dự tuyển viên chức giáo viên mầm non năm 2017-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/1/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next