Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 22-26/11/2021)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 22-26/11/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/22/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/22/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Bến Cầu tổ chức Phiên Giải trình về tình hình thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế toàn dânThông tin chỉ đạo điều hànhBến Cầu tổ chức Phiên Giải trình về tình hình thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân/PublishingImages/2021-11/323_Key_25112021090838.jpg
11/19/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 11/2021Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 11/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/17/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bê tông xi măng tuyến đường ấp xóm lòThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bê tông xi măng tuyến đường ấp xóm lò/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcTuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhựa hóa tuyến đường ấp tổ 8 Bàu tép Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhựa hóa tuyến đường ấp tổ 8 Bàu tép /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bê tông hẻm 48 tuyến đường từ nhà ông Phan văn Khởi đến nhà ông Võ Văn SangThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bê tông hẻm 48 tuyến đường từ nhà ông Phan văn Khởi đến nhà ông Võ Văn Sang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/26/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Luật bảo vệ môi trườngThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtLuật bảo vệ môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
KH xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năn học 2021-2022Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcKH xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năn học 2021-2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtQuy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trườngThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtQuy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 155/2016/NĐ-CP về sử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtSửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 155/2016/NĐ-CP về sử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/11/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 04/10/2021 đến ngày 08/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/4/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 27/9/2021 đến ngày 01/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/28/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 20/9/2021 đến 24/9/2021) Lịch Công Tác Tuần-HĐNDThông báo lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 20/9/2021 đến 24/9/2021) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/13/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/6/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Bến CầuThông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngCông khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/29/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Sửa đổi bổ sung 1 số điều của NĐ số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản QPPLThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtSửa đổi bổ sung 1 số điều của NĐ số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản QPPL/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chínhThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtSửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luậtThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtSửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Kiểm tra xử lý, kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtKiểm tra xử lý, kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtSửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next