Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Bến Cầu họp UBND Phiên thường kỳ Tháng 2/2021NewThông tin chỉ đạo điều hànhBến Cầu họp UBND Phiên thường kỳ Tháng 2/2021/PublishingImages/2021-02/anh 4451_Key_25022021090036.jpg
2/25/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/02 đến ngày 26/02/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/02 đến ngày 26/02/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/23/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/02 đến ngày 05/02/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/02 đến ngày 05/02/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/2/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật năm 2020Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtCông nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/27/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Kết quả đánh giá các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  năm 2020 trên địa bàn huyện Bến CầuThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtKết quả đánh giá các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  năm 2020 trên địa bàn huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/27/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 25/01 đến ngày 29/01/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 25/01 đến ngày 29/01/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/25/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
UBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 01/2021Thông tin chỉ đạo điều hànhUBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 01/2021/PublishingImages/2021-01/402_Key_21012021104421.jpg
1/21/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
NĐ sửa đổi bổ sung 1 số điều của NĐ 34 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPLThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtNĐ sửa đổi bổ sung 1 số điều của NĐ 34 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản QPPL/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/21/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo công bố, công khai Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 và Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây NinhThông báo Quy hoạch sử dụng đấtThông báo công bố, công khai Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 và Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến CầuThông báo Quy hoạch sử dụng đấtThông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 11/01/2021 đến 15/01/2021)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 11/01/2021 đến 15/01/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 tại trụ sở Ban tiếp công dân huyệnLịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banThông báo lịch tiếp công dân năm 2021 tại trụ sở Ban tiếp công dân huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 1/2021Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banThông báo lịch tiếp công dân tháng 1/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 04/01 đến ngày 08/01/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 04/01 đến ngày 08/01/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian, đia điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấnThông Báo Xét Tuyển Công ChứcThông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian, đia điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/29/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 28 đến ngày 31/12/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 28 đến ngày 31/12/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/29/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 28/12/2020 đến 31/12/2020)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 28/12/2020 đến 31/12/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/29/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 21 đến ngày 25/12/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 21 đến ngày 25/12/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/23/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác của TT.HĐND huyện (từ ngày 21-25/12)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác của TT.HĐND huyện (từ ngày 21-25/12)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/23/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 14 đến ngày 18/10/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 14 đến ngày 18/10/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Tham khảo cách phân biệt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTham khảo cách phân biệt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Hỏi-Đáp pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến mại dâmThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHỏi-Đáp pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến mại dâm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Hỏi-Đáp pháp luật về phòng chống Mại dâmThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHỏi-Đáp pháp luật về phòng chống Mại dâm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 07 đến ngày 11/12/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 07 đến ngày 11/12/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 30/11 đến ngày 04/12/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 30/11 đến ngày 04/12/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/2/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 12/2020Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 12/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
UBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 11/2020Thông tin chỉ đạo điều hànhUBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 11/2020/PublishingImages/2020-11/645_Key_20112020142204.jpg
11/20/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: sỏi phún tuyến đường từ cầu bàu nổ đến trạm bơm Long KhánhThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngĐiều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: sỏi phún tuyến đường từ cầu bàu nổ đến trạm bơm Long Khánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Mương thoát nước từ tỉnh lộ 786 đến cầu trắngThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngĐiều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Mương thoát nước từ tỉnh lộ 786 đến cầu trắng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next