Thông Tin Cần Biết - Thông báo Quy hoạch sử dụng đất
 
​58_1.signed.pdfKHSDD2020-Ben-Cau.rarKHSDD-2020-BENCAU_nop.rar
 
​KH Khung Dân tộc thiểu số (EMDP) Tây Ninh - VN.pdfKH Khung Dân tộc thiểu số (EMDP) Tay Ninh Enghlish.pdf
 
​1- VI TRI.pdf2- RANH GIOI VI TRI.pdf3-BAN DO PHAN KHU.pdf4- BAN DO PHAN KHU GIAO THONG.pdf5- BAN DO KHU VUC KT TCQ.pdfdanh muc cac tuyen duong quy che quan ly.pdfdanh muc cong trinh.pdfIMG_20160219_091339.jpgIMG_20160219_091434.jpgphu luc 2 quy dinh cac tuyen duong.pdfQuy chế quản lý quy hoạch thi tran ben cau.pdf
 
Báo cáo tổng hợp Quy hoạch
 
Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bến Cầu
 
Thông báo Quy hoạch sử dung đất đến năm 2020 của huyện Bến Cầu
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03 đến ngày 07/8/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03 đến ngày 07/8/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/4/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 8/2020Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 8/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/3/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 27 đến ngày 31/7/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 27 đến ngày 31/7/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/27/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20 đến ngày 25/7/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20 đến ngày 25/7/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/20/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Luật Dân quân tự vệ năm 2019Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtLuật Dân quân tự vệ năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/15/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtLuật Lực lượng dự bị động viên năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/15/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Một số quy định mới về cán bộ, công chứcThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtMột số quy định mới về cán bộ, công chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/15/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Một số quy định mới về viên chức trong luật sửa đổiThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtMột số quy định mới về viên chức trong luật sửa đổi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/15/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) vi phạm quy tắc luật giao thông đường bộThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtXử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) vi phạm quy tắc luật giao thông đường bộ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/15/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Xử phạt người điều khiển xe ô tô vi phạm quy tắc luật giao thông đường bộThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtXử phạt người điều khiển xe ô tô vi phạm quy tắc luật giao thông đường bộ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/15/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 13 đến ngày 17/7/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 13 đến ngày 17/7/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/13/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 06 đến ngày 10/7/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 06 đến ngày 10/7/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/7/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 7/2020Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 7/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/1/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/6 đến ngày 03/7/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 29/6/2020 đến 03/7/2020) Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 29/6/2020 đến 03/7/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/30/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường sỏi nhà ông Sang đến nhà ông Tài xã Long KhánhThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường sỏi nhà ông Sang đến nhà ông Tài xã Long Khánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/26/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường phún từ cầu Bù Lu đến nhà ông Bảnh xã Long GiangThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Đường phún từ cầu Bù Lu đến nhà ông Bảnh xã Long Giang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/26/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/6 đến ngày 26/6/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/23/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
UBND huyện Bến Cầu họp phiên thường kỳ 6 tháng đầu năm 2020Thông tin chỉ đạo điều hànhUBND huyện Bến Cầu họp phiên thường kỳ 6 tháng đầu năm 2020/PublishingImages/2020-06/443_Key_15062020161215.jpg
6/15/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 15/6 đến ngày 19/6/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/15/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 08/6/2020 đến 12/6/2020) Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 08/6/2020 đến 12/6/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/8/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 08/6 đến ngày 12/6/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/8/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Giá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản  đã được chứng thực không đúng quy định pháp luậtThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtGiá trị pháp lý của giấy tờ, văn bản  đã được chứng thực không đúng quy định pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Nguyên đơn không phải là dòng họ không có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtNguyên đơn không phải là dòng họ không có quyền khởi kiện vụ án tranh chấp về tài sản chung của dòng họ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CPThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtThẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản theo Nghị định số 36/2020/NĐ-CP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/5/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/6 đến ngày 05/6/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 01/6 đến ngày 05/6/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/1/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 6/2020Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 6/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/29/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Bến Cầu họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2020Thông tin chỉ đạo điều hànhBến Cầu họp UBND huyện thường kỳ tháng 5/2020/PublishingImages/2020-05/ANH 1593_Key_25052020081846.JPG
5/25/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/25/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/18/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next