Thông Tin Cần Biết - Thông báo Quy hoạch sử dụng đất
 
​58_1.signed.pdfBIEU SO LIEU QHSDD_BEN CAU (1).xlsxBAO CAO_TMTH_QH2021-2030_BEN CAU.pdfBD_QH2021-2030_BEN CAU.dgnBD_QH2021-2030_BEN CAU.pdfTOM TAT_KHSDD 2022_BEN CAU.docxTOM TAT_TMTH_2021-2030_BEN CAU.doc
 
​58_1.signed.pdfKHSDD2020-Ben-Cau.rarKHSDD-2020-BENCAU_nop.rar
 
​KH Khung Dân tộc thiểu số (EMDP) Tây Ninh - VN.pdfKH Khung Dân tộc thiểu số (EMDP) Tay Ninh Enghlish.pdf
 
​1- VI TRI.pdf2- RANH GIOI VI TRI.pdf3-BAN DO PHAN KHU.pdf4- BAN DO PHAN KHU GIAO THONG.pdf5- BAN DO KHU VUC KT TCQ.pdfdanh muc cac tuyen duong quy che quan ly.pdfdanh muc cong trinh.pdfIMG_20160219_091339.jpgIMG_20160219_091434.jpgphu luc 2 quy dinh cac tuyen duong.pdfQuy chế quản lý quy hoạch thi tran ben cau.pdf
 
Báo cáo tổng hợp Quy hoạch
 
Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Bến Cầu
 
Thông báo Quy hoạch sử dung đất đến năm 2020 của huyện Bến Cầu
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021)NewLịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/9/2021 đến ngày 26/9/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 20/9/2021 đến 24/9/2021) NewLịch Công Tác Tuần-HĐNDThông báo lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 20/9/2021 đến 24/9/2021) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 19/9/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/13/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 06/9/2021 đến ngày 10/9/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/6/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 30/8/2021 đến ngày 03/9/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/30/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Sửa đổi bổ sung 1 số điều của NĐ số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản QPPLThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtSửa đổi bổ sung 1 số điều của NĐ số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết 1 số điều và biện pháp thi hành luật ban hành văn bản QPPL/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chínhThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtSửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luậtThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtSửa đổi bổ sung một số điều của NĐ 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Kiểm tra xử lý, kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chínhThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtKiểm tra xử lý, kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Sửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luậtThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtSửa đổi bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 23/8/2021 đến ngày 27/8/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/24/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 16/8/2021 đến ngày 20/8/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/17/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo v/v công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Bến CầuThông báo Quy hoạch sử dụng đấtThông báo v/v công khai lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện về Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 09/8/2021 đến ngày 13/8/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
Triển khai kênh tiếp nhận phản ánh về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên Tổng đài 1022 tỉnh Tây NinhĐường Dây NóngTriển khai kênh tiếp nhận phản ánh về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên Tổng đài 1022 tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/6/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 30/7/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/26/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 23/7/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/20/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/6/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 28/6/2021 đến ngày 02/7/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/29/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 25/6/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/21/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Bến Cầu họp UBND Phiên thường kỳ tháng 6/2021Thông tin chỉ đạo điều hànhBến Cầu họp UBND Phiên thường kỳ tháng 6/2021/PublishingImages/2021-06/anh 5790_Key_11062021083942.jpg
6/11/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 07/6/2021 đến ngày 11/6/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/7/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 6/2021Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banThông báo lịch tiếp công dân tháng 6/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/3/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 04/6/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/1/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/18/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtKế hoạch Triển khai nhiệm vụ của Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Kế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025” Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtKế hoạch “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025” /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Triển khai chương trình QG hỗ trợ DN nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh TN giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTriển khai chương trình QG hỗ trợ DN nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh TN giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDTinLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03/5/2021 đến ngày 08/5/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/5/2021 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả trung tuyển viên chức sự nghiệp huyện Bến Cầu năm 2020Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcTinThông báo kết quả trung tuyển viên chức sự nghiệp huyện Bến Cầu năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/24/2021 2:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next