Thông Tin Cần Biết - Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo V/v triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến CầuThông Báo Xét Tuyển Công ChứcThông báo V/v triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtQuyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 11-16/02/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 11-16/02/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/13/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 21-26.01/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 21-26.01/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/22/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 21/01/2019 đến 25/01/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 21/01/2019 đến 25/01/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/22/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
V/v ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019Thông tin chỉ đạo điều hànhV/v ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/18/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 14/01/2019 đến 18/01/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 14/01/2019 đến 18/01/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/16/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Bến Cầu họp UBND huyện thường kỳ tháng 01/2019Thông tin chỉ đạo điều hànhBến Cầu họp UBND huyện thường kỳ tháng 01/2019/PublishingImages/2019-01/anh 631_Key_15012019083015.JPG
1/15/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 14/01/2019 đến 19/01/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 14/01/2019 đến 19/01/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/14/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/9/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo tổ chức xét tuyển công chức xã năm 2019Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcThông báo tổ chức xét tuyển công chức xã năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/7/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 24/12/2018 đến 29/12/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 24/12/2018 đến 29/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/25/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2019 tại trụ sở Ban tiếp công dân huyệnLịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân năm 2019 tại trụ sở Ban tiếp công dân huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/25/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 24/12/2018 đến 29/12/2018)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 24/12/2018 đến 29/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/25/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 17/12/2018 đến 22/12/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 17/12/2018 đến 22/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/18/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 12/2018 của Lãnh đạo UBND huyện Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 12/2018 của Lãnh đạo UBND huyện /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/17/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/11/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Xây dựng giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2018Thông tin chỉ đạo điều hànhXây dựng giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/5/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển KTXH-QPAN năm 2018Thông tin chỉ đạo điều hànhBan hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển KTXH-QPAN năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/5/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo Nghị định số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) giai đoạn 2018 - 2021Thông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngQuyết định ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo Nghị định số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) giai đoạn 2018 - 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/5/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường học công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2021, định hướng đến năm 2025Thông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngQuyết định Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường học công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2021, định hướng đến năm 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/5/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt giá mua sắm tài sản của trường THCS Long GiangThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt giá mua sắm tài sản của trường THCS Long Giang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/5/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định phục vụ công tác chuyên môn”Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngVề việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định phục vụ công tác chuyên môn”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/4/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03/12/2018 đến 07/12/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03/12/2018 đến 07/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/4/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
 V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 38-Ctr/HU ngày 16/10/2017 của Huyện ủy Bến Cầu thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóaXII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một độThông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phương V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 38-Ctr/HU ngày 16/10/2017 của Huyện ủy Bến Cầu thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóaXII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một độ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/4/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
HĐND huyện Bến Cầu-giám sát công tác quản lý, sử dụng các khoản xã hội trong việc xây dựng cơ sở vật chất trong trường học của 11 điểm trườngThông tin chỉ đạo điều hànhHĐND huyện Bến Cầu-giám sát công tác quản lý, sử dụng các khoản xã hội trong việc xây dựng cơ sở vật chất trong trường học của 11 điểm trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Bến Cầu tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt Chuẩn quốc gia mức độ IThông tin chỉ đạo điều hànhBến Cầu tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt Chuẩn quốc gia mức độ I/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2018Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcThông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018) Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/27/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/26/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next