Thông Tin Cần Biết - Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý và thi tìm hiểu pháp luật năm 2019 cho đoàn viên, thanh thiếu niên ở huyện Bến CầuThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý và thi tìm hiểu pháp luật năm 2019 cho đoàn viên, thanh thiếu niên ở huyện Bến Cầu/PublishingImages/2019-08/815_Key_21082019143852.jpg
8/21/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 19-23/8/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 19-23/8/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/20/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt giá mua sắm tài sản và sửa chữa Đài truyền thanh của UBND xã Long KhánhThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt giá mua sắm tài sản và sửa chữa Đài truyền thanh của UBND xã Long Khánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/14/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 12-16/8/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 12-16/8/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/14/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/9/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Uỷ ban nhân dân huyện Bến CầuĐường Dây NóngThông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Uỷ ban nhân dân huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 05-09/8/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 05-09/8/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/7/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 05-09/8/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 05-09/8/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/5/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 7/2019Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 7/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/5/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 8/2019Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 8/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/5/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: trường mầm non 15/3Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: trường mầm non 15/3/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Di tích khu căn cứ Huyện ủy Rừng NhumThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Di tích khu căn cứ Huyện ủy Rừng Nhum/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Trường tiểu học Long Chữ AThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Trường tiểu học Long Chữ A/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Xây dựng mới Phòng học mầm non xã Long PhướcThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư Công trình: Xây dựng mới Phòng học mầm non xã Long Phước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Di tích Lịch sử-Văn hóa Căn cứ Rừng NhumThông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngQuy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Di tích Lịch sử-Văn hóa Căn cứ Rừng Nhum/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt giá mua sắm máy móc, thiết bị Văn phòng của UBND xã Long ChữThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt giá mua sắm máy móc, thiết bị Văn phòng của UBND xã Long Chữ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt giá mua sắm máy móc, thiết bị Văn phòng của Phòng Giáo dục và Đào tạoThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt giá mua sắm máy móc, thiết bị Văn phòng của Phòng Giáo dục và Đào tạo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt giá mua sắm máy móc, thiết bị tài sản của phòng Kinh tế và Hạ tầngThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt giá mua sắm máy móc, thiết bị tài sản của phòng Kinh tế và Hạ tầng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt giá mua sắm máy móc, thiết bị Văn phòng của UBND xã Tiên ThuậnThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt giá mua sắm máy móc, thiết bị Văn phòng của UBND xã Tiên Thuận/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt giá mua sắm máy móc, thiết bị Văn phòng của UBND xã Long ThuậnThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt giá mua sắm máy móc, thiết bị Văn phòng của UBND xã Long Thuận/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/31/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 29/7-02/8/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 29/7-02/8/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/30/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 29/7-02/8/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 29/7-02/8/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/29/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Dự án tăng cường quản lý Đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)Thông báo Quy hoạch sử dụng đấtDự án tăng cường quản lý Đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/26/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Bến Cầu tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2019Thông tin chỉ đạo điều hànhBến Cầu tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7 năm 2019/PublishingImages/2019-07/IMG_2834_Key_22072019160828.jpg
7/22/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 22-26/7/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 22-26/7/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/22/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Bến Cầu sơ kết hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 6 tháng đầu năm 2019Thông tin chỉ đạo điều hànhBến Cầu sơ kết hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 6 tháng đầu năm 2019/PublishingImages/2019-07/IMG_2826_Key_19072019081903.jpg
7/19/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 15-19/7/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 15-19/7/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/18/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình thực hiện công tác đấu thầu 6 tháng đầu năm 2019Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngTình hình thực hiện công tác đấu thầu 6 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/18/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông qua điều chỉnh cục bộ chức năng đất công trình công cộng - Thương mại, dịch vụ - Trung tâm Thương mại trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Thị trấn Bến Cầu thuộc Khu đô thị mới Mộc Bài,  huyện Bến Cầu, tỉnh Tây NinhThông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngThông qua điều chỉnh cục bộ chức năng đất công trình công cộng - Thương mại, dịch vụ - Trung tâm Thương mại trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Thị trấn Bến Cầu thuộc Khu đô thị mới Mộc Bài,  huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/12/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư - dịch vụ - thương mại thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.786  thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây NinhThông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngThông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư - dịch vụ - thương mại thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.786  thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/12/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next