Thông Tin Cần Biết - Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 07-11/10/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (từ ngày 07-11/10/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 ban HĐND huyện (từ ngày 07-11/10/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 ban HĐND huyện (từ ngày 07-11/10/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/8/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Công ty Cổ phần Việt Nam-Mộc Bài hội thao nghiệp vụ PCCC&CNCH  và hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về PCCC năm 2019Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtCông ty Cổ phần Việt Nam-Mộc Bài hội thao nghiệp vụ PCCC&CNCH  và hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về PCCC năm 2019/PublishingImages/2019-10/147(0)_Key_07102019145854.jpg
10/7/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
UBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 9/2019Thông tin chỉ đạo điều hànhUBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 9/2019/PublishingImages/2019-10/856_Key_07102019104424.jpg
10/7/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 30/9-04/10/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 30/9-04/10/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/1/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 30/9-04/10/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 30/9-04/10/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Về việc ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án: Bia tưởng niệm  những người đã bị sát hại trong chiến tranh Biên giới Tây Nam, xã Long KhánhThông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngVề việc ban hành Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng xây dựng Dự án: Bia tưởng niệm  những người đã bị sát hại trong chiến tranh Biên giới Tây Nam, xã Long Khánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/25/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Tài liệu tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTài liệu tuyên truyền công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/24/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thời hạn giải quyết tố cáo  theo quy định của Nghị định số 31/2019/NĐ-CPThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtThời hạn giải quyết tố cáo  theo quy định của Nghị định số 31/2019/NĐ-CP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/24/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Các hình thức xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức vi phạm Luật Tố cáoThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtCác hình thức xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức vi phạm Luật Tố cáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/24/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Một số điểm mới của Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôiThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtMột số điểm mới của Nghị định 24/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con nuôi/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/24/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 10/2019Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 23-27/9/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 23-27/9/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Hội nông dân huyện tổ chức truyền thông phòng, chống bạo lực gia đìnhThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHội nông dân huyện tổ chức truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình/PublishingImages/2019-09/01_Key_20092019141951.jpg
9/20/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tin (dành cho trẻ em)Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTìm hiểu Luật tiếp cận thông tin (dành cho trẻ em)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Tìm hiểu Luật tiếp cận thông tinThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTìm hiểu Luật tiếp cận thông tin/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Bến Cầu tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho thanh niên công nhân Nhà trọ Hồng Hạnh (ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận)Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtBến Cầu tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho thanh niên công nhân Nhà trọ Hồng Hạnh (ấp Thuận Hòa, xã Lợi Thuận)/PublishingImages/2019-09/976_Key_18092019091040.jpg
9/18/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 16-20/9/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 16-20/9/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/18/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Bến Cầu tổ chức Lễ phát động phong trào “CB.CCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở” và hội thi tìm hiểu về nghiệp vụ công tác thi đua-khen thưởngThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtBến Cầu tổ chức Lễ phát động phong trào “CB.CCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở” và hội thi tìm hiểu về nghiệp vụ công tác thi đua-khen thưởng/PublishingImages/2019-09/123_Key_17092019080330.jpg
9/17/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 16-22/9/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 16-22/9/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/16/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 09-13/9/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 09-13/9/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/9/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Tài liệu hỏi đáp về Luật Cảnh sát biển, Luật Quốc phòng, Luật về hụi, họThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTài liệu hỏi đáp về Luật Cảnh sát biển, Luật Quốc phòng, Luật về hụi, họ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/9/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Bến Cầu-Hội thi tuyên truyên phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtBến Cầu-Hội thi tuyên truyên phòng, chống bạo lực gia đình năm 2019/PublishingImages/2019-09/anh 1113_Key_04092019141304.jpg
9/4/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 02-07/9/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 02-07/9/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/3/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 9/2019Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 9/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/3/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 26-30/8/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 26-30/8/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/27/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý và thi tìm hiểu pháp luật năm 2019 cho đoàn viên, thanh thiếu niên ở huyện Bến CầuThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý và thi tìm hiểu pháp luật năm 2019 cho đoàn viên, thanh thiếu niên ở huyện Bến Cầu/PublishingImages/2019-08/815_Key_21082019143852.jpg
8/21/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 19-23/8/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 19-23/8/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/20/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt giá mua sắm tài sản và sửa chữa Đài truyền thanh của UBND xã Long KhánhThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt giá mua sắm tài sản và sửa chữa Đài truyền thanh của UBND xã Long Khánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/14/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 12-16/8/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 12-16/8/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/14/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next