Thông Tin Cần Biết - Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018)NewLịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/11/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Xây dựng giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2018Thông tin chỉ đạo điều hànhXây dựng giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/5/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Ban hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển KTXH-QPAN năm 2018Thông tin chỉ đạo điều hànhBan hành những giải pháp, nhiệm vụ chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện phát triển KTXH-QPAN năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/5/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo Nghị định số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) giai đoạn 2018 - 2021Thông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngQuyết định ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện theo Nghị định số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) giai đoạn 2018 - 2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/5/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường học công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2021, định hướng đến năm 2025Thông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngQuyết định Đề án sắp xếp, tổ chức lại các trường học công lập trên địa bàn huyện giai đoạn 2018 - 2021, định hướng đến năm 2025/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/5/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt giá mua sắm tài sản của trường THCS Long GiangThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt giá mua sắm tài sản của trường THCS Long Giang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/5/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định phục vụ công tác chuyên môn”Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngVề việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu, gói thầu: “Mua sắm trang thiết bị, tài sản cố định phục vụ công tác chuyên môn”/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/4/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03/12/2018 đến 07/12/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 03/12/2018 đến 07/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/4/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
 V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 38-Ctr/HU ngày 16/10/2017 của Huyện ủy Bến Cầu thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóaXII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một độThông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phương V/v Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 38-Ctr/HU ngày 16/10/2017 của Huyện ủy Bến Cầu thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóaXII) về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một độ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/4/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
HĐND huyện Bến Cầu-giám sát công tác quản lý, sử dụng các khoản xã hội trong việc xây dựng cơ sở vật chất trong trường học của 11 điểm trườngThông tin chỉ đạo điều hànhHĐND huyện Bến Cầu-giám sát công tác quản lý, sử dụng các khoản xã hội trong việc xây dựng cơ sở vật chất trong trường học của 11 điểm trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Bến Cầu tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt Chuẩn quốc gia mức độ IThông tin chỉ đạo điều hànhBến Cầu tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận đạt Chuẩn quốc gia mức độ I/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2018Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcThông báo kết quả thi tuyển công chức cấp xã năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/3/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018) Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/27/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 26/11/2018 đến 30/11/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/26/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 19/11/2018 đến 23/11/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 19/11/2018 đến 23/11/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/21/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 19/11-23/11/2018)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND huyện (từ ngày 19/11-23/11/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/21/2018 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtQuyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/20/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của UBND huyện Bến CầuĐường Dây NóngThông báo điều chỉnh số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của UBND huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/15/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/13/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/8/2018 12:00 PMNoĐã ban hành
TÌM HIỂU VỀ NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMPhổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTÌM HIỂU VỀ NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu giới thiệu luật an ninh mạngPhổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTài liệu giới thiệu luật an ninh mạng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu giới thiệu luật Tố CáoPhổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTài liệu giới thiệu luật Tố Cáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Luật tiếp cận thông tin quy định về phạm vi thông tin được tiếp cậnPhổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtLuật tiếp cận thông tin quy định về phạm vi thông tin được tiếp cận/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND huyện (từ 29/10-02/11/2018)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDThông báo Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND huyện (từ 29/10-02/11/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 11Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 11/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/31/2018 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/10/2018 đến 02/11/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/10/2018 đến 02/11/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/10/2018 đến 26/10/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần Của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/10/2018 đến 26/10/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/25/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND huyện (từ 22/10-26/10/2018)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDThông báo Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND huyện (từ 22/10-26/10/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/25/2018 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next