Thông Tin Cần Biết
BHYT hộ gia đình (23/09/2020)
 
​10-9 BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH.docx
 
​90-2020 ve danh gia, xep loai cb,cc,vc.pdf
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 19 đến ngày 23/10/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 19 đến ngày 23/10/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/19/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 12 đến ngày 16/10/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 12 đến ngày 16/10/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/12/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trungThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtNghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 10/2020Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chứcThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtNghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháyThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/28/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 28/9 đến ngày 02/10/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/28/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc giaThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtQuy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Mức hỗ trợ khi đi khám bảo hiểm y tế trái tuyếnThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtMức hỗ trợ khi đi khám bảo hiểm y tế trái tuyến/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Gửi tin nhắn rác, email rác bị phạt tới 80 triệu đồngThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtGửi tin nhắn rác, email rác bị phạt tới 80 triệu đồng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Các hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nướcThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtCác hành vi bị nghiêm cấm trong bảo vệ bí mật nhà nước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Mức đóng và quyền lợi hưởng BHYTThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtMức đóng và quyền lợi hưởng BHYT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
BHYT hộ gia đìnhThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtBHYT hộ gia đình/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Các điểm mới nổ bật trong bộ luật Lao động năm 2019Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtCác điểm mới nổ bật trong bộ luật Lao động năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, CCVCThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtVề đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, CCVC/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hôn nhân gia đình; thi hành án dân sựThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtQuy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp; hôn nhân gia đình; thi hành án dân sự/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/23/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 21 đến ngày 25/9/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 21 đến ngày 25/9/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020) Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 21/9/2020 đến 25/9/2020) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/21/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt phân khai danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 cho các dự án đầu tư vào năm 2021(đợt 3)Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt phân khai danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 cho các dự án đầu tư vào năm 2021(đợt 3)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/15/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 14 đến ngày 18/9/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 14 đến ngày 18/9/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/14/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Hỏi -Đáp quy định của Pháp luật về xây dụng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận Pháp luậtThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHỏi -Đáp quy định của Pháp luật về xây dụng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/10/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Hỏi-Đáp kỹ năng tuyên truyền miệng về Pháp LuậtThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHỏi-Đáp kỹ năng tuyên truyền miệng về Pháp Luật/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/10/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 9/2020Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/1/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 31/8/2020 đến 05/9/2020)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 31/8/2020 đến 05/9/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/1/2020 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 31/8 đến ngày 04/9/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 31/8 đến ngày 04/9/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/31/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 24-28/8/2020)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 24-28/8/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/26/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt phân khai danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 cho các dự án đầu tư vào năm 2021(đợt 2)Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt phân khai danh mục dự án chuẩn bị đầu tư năm 2020 cho các dự án đầu tư vào năm 2021(đợt 2)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/26/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
UBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 8/2020Thông tin chỉ đạo điều hànhUBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 8/2020/PublishingImages/2020-08/149_Key_25082020160433.jpg
8/25/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng hàng rào, sân nền 2 nhà văn hóa ấp xã Long PhướcThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Xây dựng hàng rào, sân nền 2 nhà văn hóa ấp xã Long Phước/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
8/25/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next