Thông Tin Cần Biết
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Bến Cầu sơ kết hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 6 tháng đầu năm 2019Thông tin chỉ đạo điều hànhBến Cầu sơ kết hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 6 tháng đầu năm 2019/PublishingImages/2019-07/IMG_2826_Key_19072019081903.jpg
7/19/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 15-19/7/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 15-19/7/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/18/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Tình hình thực hiện công tác đấu thầu 6 tháng đầu năm 2019Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngTình hình thực hiện công tác đấu thầu 6 tháng đầu năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/18/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông qua điều chỉnh cục bộ chức năng đất công trình công cộng - Thương mại, dịch vụ - Trung tâm Thương mại trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Thị trấn Bến Cầu thuộc Khu đô thị mới Mộc Bài,  huyện Bến Cầu, tỉnh Tây NinhThông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngThông qua điều chỉnh cục bộ chức năng đất công trình công cộng - Thương mại, dịch vụ - Trung tâm Thương mại trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Thị trấn Bến Cầu thuộc Khu đô thị mới Mộc Bài,  huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/12/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư - dịch vụ - thương mại thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.786  thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây NinhThông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngThông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư - dịch vụ - thương mại thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.786  thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/12/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 diện tích 8.206,9m2 đất thuộc quyền sử dụng của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh (đất Chi Cục thuế huyện), Kho bạc nhà nước, Ủy ban nhân dân Thị trấn Bến Cầu (đất C61 cũ) và điều chỉnh loại đất sử dụng tThông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngBổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 diện tích 8.206,9m2 đất thuộc quyền sử dụng của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh (đất Chi Cục thuế huyện), Kho bạc nhà nước, Ủy ban nhân dân Thị trấn Bến Cầu (đất C61 cũ) và điều chỉnh loại đất sử dụng t/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/12/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 dự án nhà máy xử lý  hạt giống ngô (bắp) ở xã Long Phước, điều chỉnh loại đất sử dụng  từ đất nông nghiệp sang đất công nghiệpThông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngBổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 dự án nhà máy xử lý  hạt giống ngô (bắp) ở xã Long Phước, điều chỉnh loại đất sử dụng  từ đất nông nghiệp sang đất công nghiệp/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/12/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Bến Cầu tuyên truyền chính sách, pháp Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tếThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtBến Cầu tuyên truyền chính sách, pháp Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/12/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 08-12/7/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 08-12/7/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/8/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Tìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũngThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTìm hiểu một số quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/4/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Hỏi đáp Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 về kê khai tài sản, thu nhậpThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHỏi đáp Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 về kê khai tài sản, thu nhập/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/4/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Hỏi đáp một số quy định của pháp luật liên quan đến tín dụng đenThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHỏi đáp một số quy định của pháp luật liên quan đến tín dụng đen/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/4/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Một số quy định của Pháp luật về Tố cáoThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtMột số quy định của Pháp luật về Tố cáo/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/4/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Tài liệu giới thiệu nội dung cơ bản Nghị định của Chính phủ về Hụi, HọThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTài liệu giới thiệu nội dung cơ bản Nghị định của Chính phủ về Hụi, Họ/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/4/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 01-05/7/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 01-05/7/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
7/2/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 24-29/6/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 24-29/6/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/27/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 17-21/6/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 17-21/6/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/18/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Bến Cầu tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2019Thông tin chỉ đạo điều hànhBến Cầu tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2019/PublishingImages/2019-06/IMG_2695_Key_18062019094134.jpg
6/18/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 10-14/6/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 10-14/6/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/10/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 6/2019Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 6/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
6/10/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 5/2019Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 5/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 27-31/5/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 27-31/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 27-31/5/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 27-31/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/27/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 20-24/5/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 20-24/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/20/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2019Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcThông báo kết quả xét tuyển công chức cấp xã năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 13-18/5/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 13-18/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/13/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 06-10/5/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 06-10/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 22/4-04/5/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 22/4-04/5/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/25/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 15-19/4/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 15-19/4/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/17/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 15-21/4/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 15-21/4/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/16/2019 2:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next