Thông Tin Cần Biết
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Quyết định V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bến CầuThông tin định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực tại địa phươngQuyết định V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/21/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 18-24/3/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 18-24/3/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/21/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 18- 22/3/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 18- 22/3/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/21/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 11-15/3/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 11-15/3/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/14/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 11-15/3/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 11-15/3/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/14/2019 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 3/2019Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 3/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/4/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 04-09/3/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 04-09/3/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
3/4/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 25/02-03/3/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 25/02-03/3/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/26/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 01/2019Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 01/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/26/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 02/2019Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 02/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/26/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 18-22/02/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 18-22/02/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/20/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 18- 22/02/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 18- 22/02/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/20/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo V/v triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến CầuThông Báo Xét Tuyển Công ChứcThông báo V/v triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn xét tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtQuyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/14/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 11-16/02/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 11-16/02/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
2/13/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 21-26.01/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch,PCT UBND huyện (từ ngày 21-26.01/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/22/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 21/01/2019 đến 25/01/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 21/01/2019 đến 25/01/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/22/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
V/v ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019Thông tin chỉ đạo điều hànhV/v ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/18/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 14/01/2019 đến 18/01/2019)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 14/01/2019 đến 18/01/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/16/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Bến Cầu họp UBND huyện thường kỳ tháng 01/2019Thông tin chỉ đạo điều hànhBến Cầu họp UBND huyện thường kỳ tháng 01/2019/PublishingImages/2019-01/anh 631_Key_15012019083015.JPG
1/15/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 14/01/2019 đến 19/01/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 14/01/2019 đến 19/01/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/14/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 07/01/2019 đến 11/01/2019)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/9/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo tổ chức xét tuyển công chức xã năm 2019Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcThông báo tổ chức xét tuyển công chức xã năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/7/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 24/12/2018 đến 29/12/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 24/12/2018 đến 29/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/25/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2019 tại trụ sở Ban tiếp công dân huyệnLịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân năm 2019 tại trụ sở Ban tiếp công dân huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/25/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 24/12/2018 đến 29/12/2018)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực và 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 24/12/2018 đến 29/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/25/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 17/12/2018 đến 22/12/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 17/12/2018 đến 22/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/18/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 12/2018 của Lãnh đạo UBND huyện Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 12/2018 của Lãnh đạo UBND huyện /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/17/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 10/12/2018 đến 14/12/2018)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/11/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Xây dựng giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2018Thông tin chỉ đạo điều hànhXây dựng giải pháp chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, QPAN năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/5/2018 9:00 AMNoĐã ban hành
1 - 30Next