Thông Tin Cần Biết
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch tiếp công dân tháng 12/2020NewLịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 12/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
UBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 11/2020Thông tin chỉ đạo điều hànhUBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 11/2020/PublishingImages/2020-11/645_Key_20112020142204.jpg
11/20/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: sỏi phún tuyến đường từ cầu bàu nổ đến trạm bơm Long KhánhThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngĐiều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: sỏi phún tuyến đường từ cầu bàu nổ đến trạm bơm Long Khánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Mương thoát nước từ tỉnh lộ 786 đến cầu trắngThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngĐiều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Mương thoát nước từ tỉnh lộ 786 đến cầu trắng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Bê tông đường ấp Chánh 10 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Bê tông đường ấp Chánh 10 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: cứng hóa đường ấp Bến 08Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư công trình: cứng hóa đường ấp Bến 08/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2020-2021 bậc học mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sởThông Báo Xét Tuyển Công ChứcKế hoạch xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2020-2021 bậc học mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năn học 2020-2021Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcXét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năn học 2020-2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 09 đến ngày 13/11/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 09 đến ngày 13/11/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vịThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtNghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho hòa giải viênThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho hòa giải viên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Hỏi đáp Bộ Luật dân sự năm 2015 về ủy quyền và đại diệnThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHỏi đáp Bộ Luật dân sự năm 2015 về ủy quyền và đại diện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Ngày Pháp luật Việt NamThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtNgày Pháp luật Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 11/2020Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Một số thông tin cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtMột số thông tin cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/4/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 02 đến ngày 06/11/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 02 đến ngày 06/11/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/2/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Hỏi đáp về Luật lao động năm 2019 về giao kết hợp đồng lao động Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHỏi đáp về Luật lao động năm 2019 về giao kết hợp đồng lao động /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Hỏi đáp về Luật lao động năm 2019 về tiền lươngThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHỏi đáp về Luật lao động năm 2019 về tiền lương/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Hỏi đáp Luật xuất nhập cảnh của công dân Việt NamThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHỏi đáp Luật xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Hòi đáp một số quy định của Luật phòng chống tác hại của rượu biaThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHòi đáp một số quy định của Luật phòng chống tác hại của rượu bia/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Tìm hiểu quy định về đình công trong nội bộ luật lao động năm 2019Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTìm hiểu quy định về đình công trong nội bộ luật lao động năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Về Thời giờ Làm Việc, Thời giờ Nghỉ ngơi theo luật Lao động năm 2020Thông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtVề Thời giờ Làm Việc, Thời giờ Nghỉ ngơi theo luật Lao động năm 2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/29/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 26 đến ngày 30/10/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 26 đến ngày 30/10/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/26/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 19 đến ngày 23/10/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 19 đến ngày 23/10/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/19/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 12 đến ngày 16/10/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 12 đến ngày 16/10/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/12/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Nghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trungThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtNghị định 108/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2020 12:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 28/9/2020 đến 02/10/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 10/2020Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 10/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chứcThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtNghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/30/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháyThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
9/28/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next