Thông Tin Cần Biết
 
Kế hoạch xét tuyển Công chức cấp xã năm 2013
 
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(từ ngày 28/10-02/11/2013)
 
Lịch công tác tuần của TT.HĐND huyện(từ ngày 21/10-02/11/2013)
 
Lịch công tác tuần của TT.HĐND huyện(từ ngày 21-25/10/2013)
 
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(từ ngày 21-26/10/2013)
 
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(từ ngày 14-19/10/2013)
 
Lịch công tác tuần của TT.HĐND huyện(từ ngày 14-18/10/2013)
 
Hội thi tìm hiểu về di tich lịch sử-văn hoá Địa đạo Lợi Thuận
 
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(từ ngày 07-12/10/2013)
 
Lịch công tác tuần của TT.HĐND huyện(từ ngày 07-11/10/2013)
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Thông báo công bố, công khai Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 và Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây NinhThông báo Quy hoạch sử dụng đấtThông báo công bố, công khai Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 và Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến CầuThông báo Quy hoạch sử dụng đấtThông báo công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 11/01 đến ngày 15/01/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 11/01/2021 đến 15/01/2021)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 11/01/2021 đến 15/01/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/13/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân năm 2021 tại trụ sở Ban tiếp công dân huyệnLịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banThông báo lịch tiếp công dân năm 2021 tại trụ sở Ban tiếp công dân huyện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo lịch tiếp công dân tháng 1/2021Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banThông báo lịch tiếp công dân tháng 1/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 04/01 đến ngày 08/01/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 04/01 đến ngày 08/01/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian, đia điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấnThông Báo Xét Tuyển Công ChứcThông báo danh sách người đủ điều kiện dự tuyển và thời gian, đia điểm kiểm tra sát hạch phỏng vấn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/29/2020 5:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 28 đến ngày 31/12/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 28 đến ngày 31/12/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/29/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 28/12/2020 đến 31/12/2020)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 28/12/2020 đến 31/12/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/29/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 21 đến ngày 25/12/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 21 đến ngày 25/12/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/23/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác của TT.HĐND huyện (từ ngày 21-25/12)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác của TT.HĐND huyện (từ ngày 21-25/12)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/23/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 14 đến ngày 18/10/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 14 đến ngày 18/10/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2020 2:00 PMNoĐã ban hành
Tham khảo cách phân biệt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấtThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTham khảo cách phân biệt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Hỏi-Đáp pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến mại dâmThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHỏi-Đáp pháp luật về xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến mại dâm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Hỏi-Đáp pháp luật về phòng chống Mại dâmThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHỏi-Đáp pháp luật về phòng chống Mại dâm/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 07 đến ngày 11/12/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 07 đến ngày 11/12/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/8/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 30/11 đến ngày 04/12/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 30/11 đến ngày 04/12/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/2/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 12/2020Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 12/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/30/2020 4:00 PMNoĐã ban hành
UBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 11/2020Thông tin chỉ đạo điều hànhUBND huyện Bến Cầu họp Phiên thường kỳ Tháng 11/2020/PublishingImages/2020-11/645_Key_20112020142204.jpg
11/20/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: sỏi phún tuyến đường từ cầu bàu nổ đến trạm bơm Long KhánhThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngĐiều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: sỏi phún tuyến đường từ cầu bàu nổ đến trạm bơm Long Khánh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Mương thoát nước từ tỉnh lộ 786 đến cầu trắngThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngĐiều chỉnh chủ trương đầu tư công trình: Mương thoát nước từ tỉnh lộ 786 đến cầu trắng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Bê tông đường ấp Chánh 10 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Bê tông đường ấp Chánh 10 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: cứng hóa đường ấp Bến 08Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư công trình: cứng hóa đường ấp Bến 08/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/12/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2020-2021 bậc học mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sởThông Báo Xét Tuyển Công ChứcKế hoạch xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm học 2020-2021 bậc học mầm non, mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2020 11:00 AMNoĐã ban hành
Xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năn học 2020-2021Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcXét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năn học 2020-2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/10/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 09 đến ngày 13/11/2020)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 09 đến ngày 13/11/2020)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Nghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vịThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtNghị định 130/2020/NĐ-CP về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho hòa giải viênThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtTài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở dành cho hòa giải viên/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
Hỏi đáp Bộ Luật dân sự năm 2015 về ủy quyền và đại diệnThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtHỏi đáp Bộ Luật dân sự năm 2015 về ủy quyền và đại diện/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/6/2020 3:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next