Tin Tức
Thứ 4, Ngày 10/10/2018, 09:00
Bến Cầu-Khai giảng Lớp BD Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Năm 2018
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/10/2018

Sáng ngày 08.10.2018, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bến Cầu-Các Ban Xây dựng Đảng trực thuộc Huyện ủy Bến Cầu phối hợp cùng Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2018.

Đồng chí Phạm Văn Cư-Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Bến Cầu tới dự và phát biểu tại Lễ khai giảng.

146.jpg

Lớp học diễn ra trong gần 02 tuần, có 84 học viên là các đảng viên mới hiện đang công tác tại các Chi, Đảng bộ cơ sở trên địa bàn huyện Bến Cầu tham gia học tập và nghiên cứu qua 10 chuyên đề chính, như: Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh–nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng; Xây dựng Đảng về Đạo đức; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập Quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam-Quản lí tài nguyên, bảo vệ môi trường; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong thời gian diễn ra lớp học, tất cả các học viên còn đi tham gia các hoạt động thực tế, như: Nghe báo cáo chuyên đề phụ khóa tại Trung tâm Văn hóa, thể thao và học tập cộng đồng xã Long Thuận về "Tình hình phát triển kinh tế-xã hội gắn với xây dựng xã Nông thôn mới trong 09 tháng năm 2018" trên địa bàn xã Long Thuận và tham quan học tập mô hình hay tại địa phương.

Thông qua lớp bồi dưỡng này giúp cho các đảng viên mới trên địa bàn huyện Bến Cầu nâng cao hơn về nhận thức, giữ vững bản lĩnh tư tưởng chính trị vững vàng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của người đảng viên và có sự vận dụng sáng tạo các kiến thức đã học vào trong thực tiễn công tác ở địa phương, cơ sở một cách đạt hiệu quả, đây là điều kiện tiên quyết để đảng viên mới sớm phấn đấu trở thành đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Quang Son

Lượt người xem:  Views:   50
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức