Tin Tức
Thứ 2, Ngày 10/06/2019, 11:00
Bến Cầu khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Tín ngưỡng, Tôn giáo năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/06/2019

Sáng ngày 04/6/2019, tại hội trường UBND huyện Bến Cầu: Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh phối hợp với UBND huyện Bến Cầu tổ chức lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo cấp huyện, xã-thị trấn năm 2019.

Ông Phan Văn Hòa-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu đến dự và phát biểu khai giảng lớp học.

935.jpg

Trong 03 ngày học tập, có hơn 160 học viên là các cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo cấp huyện, 09/9 xã-thị trấn ở huyện Bến Cầu tham gia lớp bồi dưỡng này và được nghe các giảng viên, báo cáo viên của Sở Nội vụ-Ban Tôn giáo tỉnh Tây Ninh giới thiệu những nội dung cơ bản, như: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng ta về tín ngưỡng, tôn giáo; Công tác dân chủ nhân quyền, đối ngoại, quan hệ quốc tế liên quan tôn giáo hiện nay; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Các thủ tục về đất đai, xây dựng liên quan tín ngưỡng, tôn giáo; Thủ tục hành chính hiện hành 04 cấp (Trung ương, tỉnh, huyện, xã) về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; Đặc điểm cơ bản về giáo lý, giáo luật, tổ chức của các tôn giáo trong tỉnh (Cao Đài, Phật Giáo, Công Giáo, Tin Lành, Hồi Giáo); Vấn đề pháp nhân tôn giáo và các tôn giáo hợp pháp tại Việt Nam; Một số hiện tượng tôn giáo mới và tà đạo hiện nay cần cảnh giác; Công tác vận động chức sắc, tín đồ các tôn giáo; Việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định pháp luật hiện hành.

Tại lớp học, các giảng viên, báo cáo viên của Sở Nội vụ-Ban Tôn giáo tỉnh cùng nhau trao đổi với học viên các kinh nghiệm, giải đáp các thắc mắc, giải quyết các tình huống phức tạp phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương. Thông qua lớp bồi dưỡng này nhằm trang bị các cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo cấp huyện, 09/9 xã-thị trấn ở huyện Bến Cầu nắm vững những nội dung cơ bản về quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về tín ngưỡng, tôn giáo; được nâng cao các kiến thức cần thiết và kỹ năng trong vận động, tham mưu đề xuất, kinh nghiệm trong thực tiễn, thống nhất trong nhận thức, ý thức về tầm quan trọng của công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo, cập nhật kịp thời về thông tin, văn bản liên quan đến tôn giáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ổn định tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện./.

Quang Son

Lượt người xem:  Views:   459
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức