Tin Tức
Thứ 6, Ngày 03/04/2015, 08:50
Bến Cầu - Thực hiện tốt kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ huyện và đại hội cơ sở nhiệm kỳ 2015- 2020.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/04/2015

         Để chủ động tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ngày 21/10/2014, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bến Cầu đã đề ra kế hoạch triển khai thực hiện với yêu cầu việc chuẩn bị, tiến hành Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở phải được tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Lãnh đạo và tổ chức tốt việc thảo luận các quan điểm, chủ trương định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và Đại hội các cơ sở đảng. Báo cáo của Ban Chấp hành đảng bộ, cấp ủy các chi bộ cần đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết cấp mình, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; làm rõ ưu khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 phải thực hiện đúng quy định của Đảng.

 Để chuẩn bị tốt công việc phục vụ cho Đại hội đạt kết quả cao, huyện Bến Cầu thành lập 03 Tiểu ban: Văn kiện, nhân sự và phục vụ đại hội. Hướng dẫn tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Phân công Ban thường vụ Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo, tham dự đại hội và lịch đại hội, cùng thời gian, địa điểm thông qua Văn kiện Đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

 Đến nay 110/110 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã đại hội xong, đảm bảo đúng yêu cầu, nội dung và nhân sự theo quy định. Huyện đang tập trung thực hiện quy trình lấy ý kiến nhân sự cấp ủy chi bộ, đảng bộ cơ sở và cấp ủy huyện. Theo kế hoạch huyện Bến Cầu sẽ tổ chức đại hội điểm chi bộ Văn phòng HĐND&UBND vào ngày 17/4/2015 cho khối các cơ quan, ban ngành huyện và tổ chức đại hội điểm Đảng ủy Thị trấn Bến Cầu vào 02 ngày 23+24/4/2015 cho khối các xã. Sau đó các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy sẽ tiến hành đại hội và kết thúc vào trung tuần tháng 6/2015, để tiến tới tập trung tổ chức  đại hội Đảng bộ huyện vào trung tuần tháng 8/2015.

 

   Hiện nay huyện Bến Cầu có 50 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy, với 1615 đảng viên, trong đó 497 là nữ. Năm 2014 có 50% chi bộ, đảng bộ cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, không có cơ sở đảng yếu kém./.  

 

 

 

                                                                      HÙNG - DŨNG

Lượt người xem:  Views:   413
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức