Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
171
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
112/NQ-HĐND29/06/2021Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020HĐND huyện Bến Cầu
 
218/NQ-HĐND18/12/2020Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2021

HĐND huyện Bến Cầu
 
319/NQ-HĐND18/12/2020Nghị quyết phê chuẩn điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019HĐND huyện Bến Cầu
 
420/NQ-HĐND18/12/2020Nghị quyết kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung huyện và vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêuHĐND huyện Bến Cầu
 
521/NQ-HĐND18/12/2020Nghị quyết kế hoạch vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2021HĐND huyện Bến Cầu
 
64/NQ-HĐND26/06/2020 phương án sử dụng nguồn thu kết dư ngân sách huyện năm 2020HĐND huyện Bến Cầu
 
75/NQ-HĐND26/06/2020Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C trên địa bàn huyệnHĐND huyện Bến Cầu
 
86/NQ-HĐND26/06/2020Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020HĐND huyện Bến Cầu
 
97/NQ-HĐND26/06/2020Điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018HĐND huyện Bến Cầu
 
108/NQ-HĐND26/06/2020Phê chuẩn quyết toán ngân sách trên địa bàn huyện năm 2019

HĐND huyện Bến Cầu
 
119/NQ-HĐND26/06/2020Kết quả giám sát việc thực hiện mục tiêu 4 giảm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyệnHĐND huyện Bến Cầu
 
1213/NQ-HĐND13/12/2019Phát triển KTXH năm 2020
HĐND huyện Bến Cầu
 
1314/NQ-HĐND13/12/2019Bổ sung danh mục Đầu tư vào kế hoach đầu tư công trug hạn giai đoạn 2016-2020
HĐND huyện Bến Cầu
 
1415/NQ-HĐND13/12/2019Về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2020HĐND huyện Bến Cầu
 
1517/NQ-HĐND13/12/2019Về KH Đầu tư DXCB 2020 Nguồn vốn XDCB tập trung huyện
HĐND huyện Bến Cầu
 
1618/NQ-HĐND13/12/2019Về kế hoạch vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020
HĐND huyện Bến Cầu
 
1703/NQ-HĐND26/06/2019Thông qua điều chỉnh cục bộ chức năng đất công trình công cộng - Thương mại, dịch vụ - Trung tâm Thương mại trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Thị trấn Bến Cầu thuộc Khu đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh HĐND huyện Bến Cầu
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa