Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
148
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
156/2016/QĐ-UBNDV/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
24127/QĐ-UBND20/12/2018Giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Bến Cầu
UBND huyện Bến Cầu
 
314/NQ-HĐND18/12/2018Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung huyện
HĐND huyện Bến Cầu
 
415/NQ-HĐND18/12/2018Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019
HĐND huyện Bến Cầu
 
516/NQ-HĐND18/12/2018V/v bổ sung danh mục đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
HĐND huyện Bến Cầu
 
617/NQ-HĐND18/12/2018Về kế hoạch vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019
HĐND huyện Bến Cầu
 
718/NQ-HĐND18/12/2018Về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2019
HĐND huyện Bến Cầu
 
8870/QĐ-UBND29/03/2018

Về việc ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện

UBND huyện Bến Cầu
 
915/QĐ-UBND04/01/2018Công bố kết quả xác nhận chì số CCHC năm 2017 của các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
UBND huyện Bến Cầu
 
1001/2017/NQ-HĐND15/12/2017Về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018HĐND huyện Bến Cầu
 
1110/NQ-HĐND15/12/2017Kế hoạch vốn sự nghiệp co tính chất đầu tư năm 2018HĐND huyện Bến Cầu
 
1211/NQ-HĐND15/12/2017Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản  năm 2018 Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung huyệnHĐND huyện Bến Cầu
 
1312/NQ-HĐND15/12/2017Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020HĐND huyện Bến Cầu
 
1412/NQ-HĐND315/12/2017Về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2018HĐND huyện Bến Cầu
 
1520/2017/QĐ-UBND05/07/2017Ban hành quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
161494/QĐ-UBND30/06/2017 Ban hành Kế hoạch hoạt động của Nhóm Công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2020 về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là Hạ tầng giao thôngỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
171494/QĐ-UBND30/06/2017 Ban hành Kế hoạch hoạt động của Nhóm Công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2020 về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là Hạ tầng giao thôngỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa