Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
126
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
156/2016/QĐ-UBNDV/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
218/2007/QĐ-UBND12/06/2017V/v quy định mức trích, kinh phí dự phòng, tỷ lệ phân chia và mức chi kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
31200/QĐ-UBND31/05/2017Ban hành Quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
41143/QĐ-UBND24/05/2017V/v thu hồi 2.586,3m2 đất tại thị trấn Bến Cầu , huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh do UBND huyện Bến Cầu quản lý  Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
51131/QĐ-UBND22/05/2017Ban hành đề án hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non tại khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
61125/QĐ-UBND22/05/2017Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
71125/QĐ-UBND22/05/2017Ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
804/2017/NQ-UBND03/02/2017Ban hành chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định tranh chấp hòa giải thành trong tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật thuộc thảm quyền của cơ quan hành chính tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
903/2017/QĐ-UBND16/01/2017Sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ về tổ chức, hoạt động và quy chế quản lý, sử dụng quỹ phát triển đất tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo QĐ số 28/2012/QĐ -UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1004/2016/NQ-HĐND27/12/2016Về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2017HĐND huyện Bến Cầu
 
1113/NQ-HĐND27/12/2016về kế hoạch đầu tư XD cơ bản năm 2017 nguồn vốn XD cơ bản tập trung huyện
HĐND huyện Bến Cầu
 
1214/NQ-HĐND27/12/2016dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Bến Cầu năm 2017
HĐND huyện Bến Cầu
 
1315/NQ-HĐND27/12/2016về Kế hoạch vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017
HĐND huyện Bến Cầu
 
1472/2016/QĐ-UBND23/12/2016Phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến 2030
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1571/2016/QĐ-UBND22/12/2016V/v quy định mức trợ cấp đặc thù cho CC, VC và người lao động làm việc tại cơ sở điều trị người nghiện ma túy tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1668/2016/QĐ-UBND21/12/2016V/v quy định hệ số điều chỉnh giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2017
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1770/2016/QĐ-UBND21/12/2016Ban hành quy định chính sách hỗ trợ , phát triển nguồn nhân lực y tế tỉnh tây Ninh 2016-2021
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa