Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
142
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
156/2016/QĐ-UBNDV/v quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnhỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
2870/QĐ-UBND29/03/2018

Về việc ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện

UBND huyện Bến Cầu
 
315/QĐ-UBND04/01/2018Công bố kết quả xác nhận chì số CCHC năm 2017 của các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
UBND huyện Bến Cầu
 
401/2017/NQ-HĐND15/12/2017Về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018HĐND huyện Bến Cầu
 
510/NQ-HĐND15/12/2017Kế hoạch vốn sự nghiệp co tính chất đầu tư năm 2018HĐND huyện Bến Cầu
 
611/NQ-HĐND15/12/2017Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản  năm 2018 Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung huyệnHĐND huyện Bến Cầu
 
712/NQ-HĐND15/12/2017Về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020HĐND huyện Bến Cầu
 
812/NQ-HĐND315/12/2017Về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2018HĐND huyện Bến Cầu
 
920/2017/QĐ-UBND05/07/2017Ban hành quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
101494/QĐ-UBND30/06/2017 Ban hành Kế hoạch hoạt động của Nhóm Công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2020 về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là Hạ tầng giao thôngỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
111494/QĐ-UBND30/06/2017 Ban hành Kế hoạch hoạt động của Nhóm Công tác thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2020 về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là Hạ tầng giao thôngỦy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 
1203/NQ-HĐND30/06/2017Phê chuẩn quyết toán ngân sách trên địa bàn huyện năm 2016
HĐND huyện Bến Cầu
 
1304/NQ-HĐND30/06/2017V/v bổ sung nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân
HĐND huyện Bến Cầu
 
1405/NQ-HĐND30/06/2017V/v bổ sung nguồn vốn cho ngân hàng chính sách xã hội huyện
HĐND huyện Bến Cầu
 
1506/NQ-HĐND30/06/2017Về chương trình giám sát năm 2017 của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cầu
HĐND huyện Bến Cầu
 
1607/NQ-HĐND30/06/2017Về chương trình giám sát năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cầu
HĐND huyện Bến Cầu
 
1719/2017/QĐ-UBND16/06/2017Về việc :Ban hành Quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2020Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa