Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
155
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
103/NQ-HĐND26/06/2019Thông qua điều chỉnh cục bộ chức năng đất công trình công cộng - Thương mại, dịch vụ - Trung tâm Thương mại trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Thị trấn Bến Cầu thuộc Khu đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh HĐND huyện Bến Cầu
 
204/NQ-HĐND26/06/2019Thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư - dịch vụ - thương mại thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.786 thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

HĐND huyện Bến Cầu
 
305/NQ-HĐND26/06/2019

Bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 diện tích 8.206,9m2 đất thuộc quyền sử dụng của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh (đất Chi Cục thuế huyện), Kho bạc nhà nước, Ủy ban nhân dân Thị trấn Bến Cầu (đất C61 cũ) và điều chỉnh loại đất sử dụng từ đất trụ sở, cơ quan thành đất thương mại, dịch vụ

HĐND huyện Bến Cầu
 
406/NQ-HĐND26/06/2019

Bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 dự án nhà máy xử lý hạt giống ngô (bắp) ở xã Long Phước, điều chỉnh loại đất sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất công nghiệp

HĐND huyện Bến Cầu
 
507/NQ-HĐND26/06/2019Phê chuẩn quyết toán ngân sách trên địa bàn huyện năm 2018 HĐND huyện Bến Cầu
 
608/NQ-HĐND26/06/2019

Về kết quả giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bến Cầu

HĐND huyện Bến Cầu
 
709/NQ-HĐND26/06/2019

Về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cầu

HĐND huyện Bến Cầu
 
810/NQ-HĐND26/06/2019

Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện mục tiêu 4 giảm của UBND tỉnh Ninh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Bến Cầu

HĐND huyện Bến Cầu
 
94127/QĐ-UBND20/12/2018Giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn huyện Bến Cầu
UBND huyện Bến Cầu
 
1014/NQ-HĐND18/12/2018Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung huyện
HĐND huyện Bến Cầu
 
1115/NQ-HĐND18/12/2018Về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2019
HĐND huyện Bến Cầu
 
1216/NQ-HĐND18/12/2018V/v bổ sung danh mục đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
HĐND huyện Bến Cầu
 
1317/NQ-HĐND18/12/2018Về kế hoạch vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2019
HĐND huyện Bến Cầu
 
1418/NQ-HĐND18/12/2018Về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2019
HĐND huyện Bến Cầu
 
15870/QĐ-UBND29/03/2018

Về việc ban hành quy trình giải quyết thủ tục hành chính

thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện

UBND huyện Bến Cầu
 
1615/QĐ-UBND04/01/2018Công bố kết quả xác nhận chì số CCHC năm 2017 của các cơ quan hành chính thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện
UBND huyện Bến Cầu
 
1701/2017/NQ-HĐND15/12/2017Về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018HĐND huyện Bến Cầu
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa
VĂN BẢN MỚI