Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
166
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
14/NQ-HĐND26/06/2020 phương án sử dụng nguồn thu kết dư ngân sách huyện năm 2020HĐND huyện Bến Cầu
 
25/NQ-HĐND26/06/2020Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C trên địa bàn huyệnHĐND huyện Bến Cầu
 
36/NQ-HĐND26/06/2020Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020HĐND huyện Bến Cầu
 
47/NQ-HĐND26/06/2020Điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018HĐND huyện Bến Cầu
 
58/NQ-HĐND26/06/2020Phê chuẩn quyết toán ngân sách trên địa bàn huyện năm 2019

HĐND huyện Bến Cầu
 
69/NQ-HĐND26/06/2020Kết quả giám sát việc thực hiện mục tiêu 4 giảm của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyệnHĐND huyện Bến Cầu
 
713/NQ-HĐND13/12/2019Phát triển KTXH năm 2020
HĐND huyện Bến Cầu
 
814/NQ-HĐND13/12/2019Bổ sung danh mục Đầu tư vào kế hoach đầu tư công trug hạn giai đoạn 2016-2020
HĐND huyện Bến Cầu
 
915/NQ-HĐND13/12/2019Về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2020HĐND huyện Bến Cầu
 
1017/NQ-HĐND13/12/2019Về KH Đầu tư DXCB 2020 Nguồn vốn XDCB tập trung huyện
HĐND huyện Bến Cầu
 
1118/NQ-HĐND13/12/2019Về kế hoạch vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2020
HĐND huyện Bến Cầu
 
1203/NQ-HĐND26/06/2019Thông qua điều chỉnh cục bộ chức năng đất công trình công cộng - Thương mại, dịch vụ - Trung tâm Thương mại trong quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Thị trấn Bến Cầu thuộc Khu đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh HĐND huyện Bến Cầu
 
1304/NQ-HĐND26/06/2019Thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư - dịch vụ - thương mại thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường ĐT.786 thuộc đô thị mới Mộc Bài, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh

HĐND huyện Bến Cầu
 
1405/NQ-HĐND26/06/2019

Bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 diện tích 8.206,9m2 đất thuộc quyền sử dụng của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Tây Ninh (đất Chi Cục thuế huyện), Kho bạc nhà nước, Ủy ban nhân dân Thị trấn Bến Cầu (đất C61 cũ) và điều chỉnh loại đất sử dụng từ đất trụ sở, cơ quan thành đất thương mại, dịch vụ

HĐND huyện Bến Cầu
 
1506/NQ-HĐND26/06/2019

Bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 dự án nhà máy xử lý hạt giống ngô (bắp) ở xã Long Phước, điều chỉnh loại đất sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất công nghiệp

HĐND huyện Bến Cầu
 
1607/NQ-HĐND26/06/2019Phê chuẩn quyết toán ngân sách trên địa bàn huyện năm 2018 HĐND huyện Bến Cầu
 
1708/NQ-HĐND26/06/2019

Về kết quả giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân ở các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bến Cầu

HĐND huyện Bến Cầu
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa