Công khai minh bạch
Tiêu đề: Về việc ban hành KH thu hồi đất
Phân loại:
Ngày ban hành: 12/03/2019
Người ký: Trần Thanh Mềm
Tóm tắt: V/v ban hành KH thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đền bù mở rộng di tích chi bộ xã Long Khánh
Nội dung:
Nội dung Tập tin Đính kèm: