Công khai minh bạch
Tiêu đề: Công khai thực hiện thu chi NS huyện Quý I/2019
Phân loại:
Ngày ban hành: 10/04/2019
Người ký: Bùi Quốc Hưng
Tóm tắt: Công khai thực hiện thu chi NS huyện Quý I/2019
Nội dung:
Công khai thực hiện thu chi NS huyện Quý I/2019