THÔNG TIN LIÊN HỆ:


UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẾN CẦU

Địa chỉ: Khu phố I, Thị trấn Bến Cầu, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Điện thoại: 066 3876178

Fax: 066.3761780

Email: ubnd-bencau@tayninh.gov.vn

 

Địa chỉ trên bản đồ số: