Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Giải quyết thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền cấp xãKhácMức độ 2
2Giải quyết thủ tục hành chính ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền cấp xãKhácMức độ 2
3Giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền cấp xãKhácMức độ 2
4Giải quyết thủ tục hành chính ngành Địa chính thuộc thẩm quyền cấp xãKhácMức độ 2
5Giải quyết thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền cấp xãKhácMức độ 2
6Giải quyết thủ tục hành chính ngành Văn hóa TT&DL thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xãKhácMức độ 2
7Giải quyết thủ tục hành chính ngành Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xãKhácMức độ 2
8Giải quyết thủ tục hành chính ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xãKhácMức độ 2
9Giải quyết thủ tục hành chính ngành thanh tra thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xãKhácMức độ 2
10Giải quyết thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp &PTNTKhácMức độ 2UBND huyện Bến Cầu
11Giải quyết thủ tục hành chính ngành Thông tin và truyền thôngKhácMức độ 2UBND huyện Bến Cầu
12Giải quyết thủ tục hành chính ngành Văn hóaKhácMức độ 2UBND huyện Bến Cầu