Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Xóa góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt NamMức độ 2
2Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt NamMức độ 2
3Xóa đăng ký bảo lãnh, thế chấp bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhânMức độ 2
4Xác nhận HS trợ cấp mai táng phí và trợ cấp một lần đối với thân nhân của người có công với CMMức độ 2
5Xác nhận HS cấp mới, đổi, gia hạn, đổi địa điểm cấp giấy CN đủ điều kiện kinh doanh thuốcMức độ 2
6Xác nhận HS cấp mới đổi, gia hạn, đổi địa điểm cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnhMức độ 2
7Xác nhận HS giải quyết hưởng BHYT cho người có côngMức độ 2
8Xác nhận chuyên giaMức độ 2
9Tiếp nhận nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài dưới hình thức phi dự ánMức độ 2
10Tiếp nhận HS trợ cấp XH thường xuyênMức độ 2
11Tiếp nhận HS trợ cấp XH đột xuấtMức độ 2
12Tiếp nhận HS mai táng phí cho đối tượng bảo trợ XHMức độ 2