Tìm kiếm thủ tục hành chính
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Mức độ
STTTên TTHCLĩnh vựcMức độCơ quan ban hành
1Thủ tục đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớpKhácMức độ 2
2Thủ tục giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thụcKhácMức độ 2
3Thủ tục sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thụcKhácMức độ 2
4Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thụcKhácMức độ 2
5Thủ tục xét công nhận người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.KhácMức độ 2
6Thủ tục hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường.KhácMức độ 2
7Thủ tục hỗ trợ hộ nghèo cải thiện vệ sinh môi trường.KhácMức độ 2
8thủ tục cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khănKhácMức độ 2
9Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.KhácMức độ 2
10Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lạiKhácMức độ 2
11Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại.KhácMức độ 2
12Thủ tục cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ em được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnhKhácMức độ 2