Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020 (Đợt 3)Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020 (Đợt 3)Trần Thanh Mềm
2Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020 (Đợt 2)Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020 (Đợt 2)Trần Thanh Mềm
3Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020 (Đợt 1)Công khai kế hoạch vốn đầu tư nhà nước giao và phân bổ vốn đầu tư năm 2020 (Đợt 1)Trần Thanh Mềm
4Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bến CầuCông bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Bến CầuTrần Thanh Mềm
5Công bố, công khai Nghị Định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính PhủCông bố, công khai Nghị Định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính PhủTrần Thanh Mềm
6V/v công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnhV/v công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnhNguyễn Thanh Ngọc
7Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài Chính trên địa bàn tỉnh Tây NinhCông bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài Chính trên địa bàn tỉnh Tây NinhPhân loại CKMBTrần Văn Chiến