Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Công bố công khai dự toán Ngân sách của huyện Bến Cầu năm 2020 Công bố công khai dự toán Ngân sách của huyện Bến Cầu năm 2020 Trần Thanh Mềm
2Thông báoCông bố, công khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính PhủTrần Thanh Mềm
3Thông báo thu hồi đấtThông báo thu hồi đất ông Dương Văn Vệ để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Tây Nam thuộc khu thương mại Công nghiệp số 2 cửa khẩu Mộc Bài -Tây NinhTrần Thanh Mềm
4Thông báo thu hồi đấtThông báo thu hồi đất ông Nguyễn Văn Xuất để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Tây Nam thuộc khu thương mại Công nghiệp số 2 cửa khẩu Mộc Bài -Tây NinhTrần Thanh Mềm
5Thông báo thu hồi đấtThông báo thu hồi đất ông Nguyễn Văn Tòng để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Tây Nam thuộc khu thương mại Công nghiệp số 2 cửa khẩu Mộc Bài -Tây NinhTrần Thanh Mềm
6Thông báo thu hồi đấtThông báo thu hồi đất bà Nguyễn Thị Tư để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Tây Nam thuộc khu thương mại Công nghiệp số 2 cửa khẩu Mộc Bài -Tây NinhTrần Thanh Mềm
7Thông báo thu hồi đất Thông báo thu hồi đất ông Nguyễn Thành Phương để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Tây Nam thuộc khu thương mại Công nghiệp số 2 cửa khẩu Mộc Bài -Tây NinhTrần Thanh Mềm
8V/v công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnhV/v công bố, công khai quy trình thủ tục trích lục bản đồ địa chính, trích đo địa chính thửa đất, trích đo chỉnh lý bản đồ địa chính thửa đất thực hiện trên địa bàn tỉnhNguyễn Thanh Ngọc
9Công bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài Chính trên địa bàn tỉnh Tây NinhCông bố quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành Tài Chính trên địa bàn tỉnh Tây NinhPhân loại CKMBTrần Văn Chiến
10Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2019Trần Thanh Mềm
11Công khai số liệu quyết toan ngân sách năm 2018Công khai số liệu quyết toan ngân sách năm 2018Trần Thanh Mềm
12Công khai thực hiện thu chi NS huyện Quý I/2019Công khai thực hiện thu chi NS huyện Quý I/2019Bùi Quốc Hưng
13Thông báo điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi đất quy hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải khu kinh tế cửa khẩu Mộc BàiThông báo điều chỉnh, bổ sung diện tích thu hồi đất quy hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải khu kinh tế cửa khẩu Mộc BàiTrần Thanh Mềm
14Về việc ban hành KH thu hồi đấtV/v ban hành KH thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm giải phóng mặt bằng thực hiện dự án: Đền bù mở rộng di tích chi bộ xã Long KhánhTrần Thanh Mềm
15 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bến CầuV/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Bến CầuTrần Văn Chiến