Văn Bản Dự Thảo
lấy ý kiến tổ chức Ngày truyền thống Văn phòng
Loại văn bản:
Công văn
Lĩnh vực:
Khác
Trích yếu:
lấy ý kiến tổ chức Ngày truyền thống Văn phòng
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
11/08/2020 14/08/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý