Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến dự kiến giao biên chế công chức khối hành chính năm 2020
Loại văn bản:
Góp ý
Lĩnh vực:
Khác
Trích yếu:
Lấy ý kiến dự kiến giao biên chế công chức khối hành chính năm 2020
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
01/08/2020 14/01/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý