Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến QĐ ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2020
Loại văn bản:
Công văn
Lĩnh vực:
Kinh tế - Xã hội
Trích yếu:
Lấy ý kiến QĐ ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2020
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
06/01/2020 07/01/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý