Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn bản theo chương trình làm việc của UBND huyện tháng 4/2020
Loại văn bản:
Công văn
Lĩnh vực:
Khác
Trích yếu:
Lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn bản theo chương trình làm việc của UBND huyện tháng 4/2020
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
16/04/2020 20/04/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý