Văn Bản Dự Thảo
V/v lấy ý kiến thành viên Khối thi đua huyện, thị xã, thành phố năm 2020
Loại văn bản:
Công văn
Lĩnh vực:
Khác
Trích yếu:
V/v lấy ý kiến thành viên Khối thi đua huyện, thị xã, thành phố năm 2020
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
17/08/2020 20/08/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý