Văn Bản Dự Thảo
Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2021
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Khác
Trích yếu:
Phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2021
Nội dung:
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
10/11/2020 21/11/2020 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý