Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết 
Số Ký hiệu:
01/2017/NQ-HĐND 
Ban hành:
15/12/2017 
Người ký:
Phạm Văn CƯ 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Bến Cầu 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
01/01/2018 
Trích yếu:
Về kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018 
Nội dung Tập tin Đính kèm: