Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị Quyết 
Số Ký hiệu:
16/NQ-HĐND 
Ban hành:
18/12/2018 
Người ký:
Phạm Văn Cư 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Bến Cầu 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
18/12/2018 
Trích yếu:
V/v bổ sung danh mục đầu tư vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: