Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết 
Số Ký hiệu:
06/NQ-HĐND 
Ban hành:
26/06/2019 
Người ký:
Phạm Văn Cư 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Bến Cầu 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
26/06/2019 
Trích yếu:

Bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2019 dự án nhà máy xử lý hạt giống ngô (bắp) ở xã Long Phước, điều chỉnh loại đất sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất công nghiệp

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: