Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết 
Số Ký hiệu:
09/NQ-HĐND 
Ban hành:
26/06/2019 
Người ký:
Phạm Văn Cư 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Bến Cầu 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
26/06/2019 
Trích yếu:

Về Chương trình giám sát năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Bến Cầu

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: