Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết 
Số Ký hiệu:
10/NQ-HĐND 
Ban hành:
26/06/2019 
Người ký:
Phạm Văn Cư 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Bến Cầu 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
26/06/2019 
Trích yếu:

Thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện mục tiêu 4 giảm của UBND tỉnh Ninh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Bến Cầu

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: