Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết 
Số Ký hiệu:
13/NQ-HĐND 
Ban hành:
13/12/2019 
Người ký:
Phạm Văn Cư 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Bến Cầu 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
13/12/2019 
Trích yếu:
Phát triển KTXH năm 2020
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: