Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết 
Số Ký hiệu:
14/NQ-HĐND 
Ban hành:
13/12/2019 
Người ký:
Phạm Văn Cư 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Bến Cầu 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
13/12/2019 
Trích yếu:
Bổ sung danh mục Đầu tư vào kế hoach đầu tư công trug hạn giai đoạn 2016-2020
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: