Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết 
Số Ký hiệu:
6/NQ-HĐND 
Ban hành:
26/06/2020 
Người ký:
Phạm Văn Cư 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Bến Cầu 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
26/06/2020 
Trích yếu:
Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 
Nội dung Tập tin Đính kèm: