Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết 
Số Ký hiệu:
18/NQ-HĐND 
Ban hành:
18/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Văn MInh 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Bến Cầu 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
18/12/2020 
Trích yếu:
Nghị quyết dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách huyện, xã, thị trấn năm 2021

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: