Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết 
Số Ký hiệu:
20/NQ-HĐND 
Ban hành:
18/12/2020 
Người ký:
Nguyễn Văn MInh 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Bến Cầu 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
18/12/2020 
Trích yếu:
Nghị quyết kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung huyện và vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu 
Nội dung Tập tin Đính kèm: