Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị Quyết 
Số Ký hiệu:
12/NQ-HĐND 
Ban hành:
29/06/2021 
Người ký:
Phan Huỳnh Quốc Vinh 
Cơ quan ban hành:
HĐND huyện Bến Cầu 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
29/06/2021 
Trích yếu:
Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách trên địa bàn huyện năm 2020 
Nội dung Tập tin Đính kèm: