Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
TB công bố, công khai Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây NinhThông báo Quy hoạch sử dụng đấtTB công bố, công khai Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/19/2022 3:00 PMNoĐã ban hành
TB công bố, công khai Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây NinhThông báo Quy hoạch sử dụng đấtTB công bố, công khai Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/19/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
TB công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030;Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bến CầuThông báo Quy hoạch sử dụng đấtTB công bố, công khai Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030;Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/19/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
 LCT tuần của CT, PCT UBND huyện (từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022)Lịch Công Tác Tuần-UBND LCT tuần của CT, PCT UBND huyện (từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/18/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 17/01/2022 đến 21/01/2022) Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 17/01/2022 đến 21/01/2022) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/18/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 14/01/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/12/2022 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 01/2022Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 01/2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/7/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân năm 2022 tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân năm 2022 tại Trụ sở Ban Tiếp công dân huyện /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/7/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện(Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện(Từ ngày 03/01/2022 đến 07/01/2022) Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện(Từ ngày 03/01/2022 đến 07/01/2022) /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
1/4/2022 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 20/12/2021 đến ngày 24/12/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/21/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo công bố, công khai Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến CầuThông báo Quy hoạch sử dụng đấtThông báo công bố, công khai Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Thông báo tuyển Viên chức sự nghiệp năm 2021 tại Ban QLDAĐTXD huyện Bến CầuThông Báo Xét Tuyển Công ChứcThông báo tuyển Viên chức sự nghiệp năm 2021 tại Ban QLDAĐTXD huyện Bến Cầu/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/16/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 06/12/2021 đến ngày 10/12/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
12/7/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/29/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 22-26/11/2021)Lịch Công Tác Tuần-HĐNDLịch công tác tuần của Thường trực HĐND, 02 Ban HĐND huyện (Từ ngày 22-26/11/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/22/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 22/11/2021 đến ngày 26/11/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/22/2021 8:00 AMNoĐã ban hành
Bến Cầu tổ chức Phiên Giải trình về tình hình thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế toàn dânThông tin chỉ đạo điều hànhBến Cầu tổ chức Phiên Giải trình về tình hình thực hiện chỉ tiêu Bảo hiểm y tế toàn dân/PublishingImages/2021-11/323_Key_25112021090838.jpg
11/19/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch tiếp công dân tháng 11/2021Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Ủy banLịch tiếp công dân tháng 11/2021/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/17/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bê tông xi măng tuyến đường ấp xóm lòThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bê tông xi măng tuyến đường ấp xóm lò/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcTuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 11:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhựa hóa tuyến đường ấp tổ 8 Bàu tép Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nhựa hóa tuyến đường ấp tổ 8 Bàu tép /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bê tông hẻm 48 tuyến đường từ nhà ông Phan văn Khởi đến nhà ông Võ Văn SangThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngPhê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bê tông hẻm 48 tuyến đường từ nhà ông Phan văn Khởi đến nhà ông Võ Văn Sang/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 12/11/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
11/9/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021)Lịch Công Tác Tuần-UBNDLịch công tác tuần của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện (Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 29/10/2021)/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/26/2021 9:00 AMNoĐã ban hành
Luật bảo vệ môi trườngThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtLuật bảo vệ môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2021 4:00 PMNoĐã ban hành
KH xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năn học 2021-2022Thông Báo Xét Tuyển Công ChứcKH xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năn học 2021-2022/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtQuy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trườngThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtQuy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
Sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 155/2016/NĐ-CP về sử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trườngThông tin tuyên truyền và Phổ Biến Giáo Dục Pháp LuậtSửa đổi bổ sung một số điều của NĐ số 155/2016/NĐ-CP về sử phạt VPHC trong lĩnh vực bảo vệ môi trường/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
10/16/2021 3:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next